280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH. PDF. In Email
Thứ sáu, 01 Tháng 6 2018 09:54

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở gồm

trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học trong đó có cấp trung học phổ thông, Trung tâm

giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp như sau:

XEM KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu