280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Những tham luận được trình bày trong Hội thảo Tiếng Nga trong thời đại mới PDF. In Email
Thứ bảy, 13 Tháng 10 2018 11:36

1. Vị thế của tiếng Nga tại Việt Nam hiện nay và những đề xuất để tăng cường việc giảng day, phổ biến tiếng Nga trong tương lai - Lê Thanh Vạn (Việt Nam)

2. Những đặc điểm của việc giảng dạy tiếng Nga cho người Việt Nam ở giai đoạn đầu - Trần Đình Lâm (Kazakhstan)

3. Các vấn đề nghiên cứu dịch thuật và việc đào tạo phiên dịch viên tiếng Nga hiện nay tại Việt Nam - Hoàng Thúy Toàn (Việt Nam)

4. Hệ thống đào tạo theo tín chỉ và nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Hằng (Việt Nam)

5. Các phạm trù thích ứng và biến đổi của tiếng Nga như một ngoại ngữ trong bối cảnh cạnh tranh của các xu hướng văn hóa và văn minh trong giáo dục hiện đại - Kutyreva N.A., Kutyreva N.A., Kutyrev I.V. (Nga)

6. Các vấn đề tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngôn ngữ từ nước ngoài - Starikova G.N. (Nga)

7. Các nguồn tài liệu đa phương tiện về ngôn ngữ Nga trong thực hành giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ - Fashchanova S.V. (Nga)

8. Hiện trạng và các xu hướng đào tạo giáo viên ngành Sư phạm tiếng Nga tại Đại học Ngoại ngữ Yangon - Soe Soe Yii (Myanmar)

9. Dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ ở Lào - Souvanthon Bulivong, Vankham Pkhommakon (Lào)

10. Một số phương pháp và kỹ thuật giảng dạy tiếng Nga như một phương tiện giao tiếp cho sinh viên Thái Lan chuyên ngành hàng không ở Thái Lan - Mitchan Palit (Thái Lan)

11. Khóa học trực tuyến "Viễn Đông" - kinh nghiệm sáng tạo - Soleinik V.V. (Nga)

12. Vai trò của Trung tâm Nga trong việc hình thành năng lực văn hóa xã hội cho các sinh viên Việt Nam” - Zolkina N.B. (Nga)

Ngày 14 tháng 10 năm 2018, Ban tổ chức Hội thảo chia làm 3 tiểu ban để trao đổi sâu những nội dung về dạy học tiếng Nga

Tiểu ban 1: Tiếng Nga trong thời đại mới - những vấn đề cấp thiết

 1. Câu phức trong tiếng Nga: các nguyên tắc cơ bản của phân loại cấu trúc ngữ nghĩa- Phạm Xuân Mai (Việt Nam)
 2. Về vấn đề cần nghiên cứu sự khác biệt về ý nghĩa và cách sử dụng các từ là từ đồng nghĩa gốc Nga và được vay mượn từ các ngôn ngữ khác (theo ngữ cảnh/ nội dung) trong các giờ học tiếng Nga như một ngoại ngữ - Sompkhak Chansugri (Thái Lan)
 3. Vấn đề định danh nhà hàng ở Nga nhìn từ góc độ ngôn ngữ -  Hoàng Thị Hồng Trang (Việt Nam)
 4. Sự giao thoa về mặt ngữ pháp trong lời nói tiếng Nga của sinh viên Việt Nam - Đỗ Thị Phương Thư (Việt Nam)
 5. Nhân dân và thế giới nhân dân trong nhận thức của nhân vật tìm đường trong các tác phẩm của Lev Tolstoy (dựa trên các tác phẩm “Thời thơ ấu” và “Phục sinh”) - Đặng Thị Thu Hương (Việt Nam)

Tiểu ban 2: Các vấn đề về phương pháp giảng dạy tiếng Nga trong thời đại công nghệ thông tin

 1. Các vấn đề trong từ điển giáo dục điện tử của các thành ngữ cú pháp tiếng Nga - Zolotareva L.A. (Nga), Nguyễn Anh Nam (Việt Nam)
 2. Các phương pháp hiện đại về quản lý năng lực giao tiếp trong việc dạy tiếng Nga - Lin Tkhin Mo, Khlain Min Kkhan (Myanmar).
 3. Tính đặc thù của việc dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ cho học sinh nhỏ tuổi - Zhigalova K.B. (Nga)
 4. Việc sử dụng sơ đồ tư duy dạy học các liên từ tiếng Nga dành cho sinh viên Việt Nam - Nguyễn Lê Ánh Phương (Việt Nam)
 5. Những đổi mới về phương pháp giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ tại khoa Nga - Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM” - Nguyễn Thị Hằng (Việt Nam)

Tiểu ban 3: Văn hóa và Văn học Nga - những cách tiếp cận nghiên cứu, giảng dạy mới

 1. Một số ý kiến về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực tiếng Nga tại Việt Nam giai đoạn hiện nay - Lê Thanh Vạn (Việt Nam)
 2. Giảng dạy tiếng Nga thương mại cho sinh viên ĐHSP TP. HCM bằng phương pháp dạy học theo dự án - Nguyễn Thị Giang (Việt Nam)
 3. Những đổi mới trong nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ Nga, văn hóa và văn học Nga tại Myanmar - Ey Mint Kyan, Ey Myat Yat Myao (Myanmar)
 4. Giao tiếp bằng lời nói tự nhiên trong giao tiếp kinh doanh trên cơ sở kiến thức nền về đất nước học - Zhilina O.A. (Thái Lan)

5. Những vấn đề thiết thực của việc giảng dạy tiếng Nga tại trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga - Nguyễn Thị Phương Liên (Việt Nam)

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu