280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mời lớp Trưởng nhận danh sách sinh viên đã đăng kí địa chỉ email PDF. In Email
Thứ bảy, 24 Tháng 11 2018 03:42

Phòng CTCT và HSSV thân mời các lớp trưởng các lớp sau đây lên Phòng CTCT và HSSV  (A 109) nhận DS SV có địa chỉ email:

Lớp CNTT A K 44

Lớp GDCT A K 41

Lớp SP Lí B K 41

Lớp Trung CN B K 41

Lớp Trung CN E K 44

Lớp  GDMN A K 44

Lớp GDTH A K 42

Lớp Hàn D K 42

Lớp Hóa CN A K 44

Lớp Hóa CN E K 43

Lớp SP Anh A K 43

Lớp SP Tin K 44

Lớp SP Tin B K 42

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu