280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Thông báo danh sách các lớp có địa chỉ email PDF. In Email
Thứ tư, 05 Tháng 12 2018 17:59

Tính đến ngày 05/12/2018, Phòng CTCT và HSSV đã nhận được DS  các lớp có địa chỉ email và tạm chia thành các đợt:

Mời các bạn lớp trưởng đến Phòng CTCT và HSSV - Phòng A 109 gặp thầy Việt để nhận danh sách và hướng dẫn sử dụng

Danh sách đợt 3

Danh sách đợt 4

Danh sách đợt 5

Danh sách đợt 6

Danh sách đợt 7

Danh sách đợt 8

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu