Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (18/12/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 18-12-2018.

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 4, 17g30 - 20g30,

19/12/2018

1

180

Micro, máy chiếu

Đoàn Trường

A.103

Thứ 5, tiết 6 - 10,

20/12/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Nga

A.103

Thứ 5, tiết 6 - 10,

20/12/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

Giảng đường D

Thứ 5, tiết 6 - 10,

20/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Ngữ văn

LLQ.D.005

Thứ 6, tiết 1 - 10,

21/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Công nghệ Thông tin

LVS.D.202

Thứ 6, tiết 1 - 10,

21/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Ngữ văn

B.215

Thứ 2, tiết 1 - 5,

24/12/2018

1

70

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Đặc biệt

C.1009

Thứ 2, tiết 1 - 5,

24/12/2018

1

 

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Ngữ văn

B.103

Thứ 2, tiết 6 - 10,

24/12/2018

1

 

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Ngữ văn

B.110

Thứ 4, 17g30 - 20g30,

26/12/2018

1

70

Micro, máy chiếu

SH Đoàn CLB Sinh viên sáng tạo

C.1009

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

06/1/2019

1

150

Micro, máy chiếu

Đoàn Trường

Giảng đường D

Chuyên Mục

 

 

 

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1