Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (19/12/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 19-12-2018.

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 2, tiết 1 - 10,

24/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Ngữ văn

LVS.A.101

Thứ 5, tiết 1 - 5,

20/12/2018

2

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Tiểu học

B.201, 203

Thứ 5, tiết 6 - 10,

20/12/2018

2

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Tiểu học

LVS.D.205, 206

Thứ 6, 17g30 - 20g30,

21/12/2018

2

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

A.413, 505

Thứ 7, tiết 1 - 5,

22/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Tiểu học

B.201

Thứ 7, tiết 1 - 10,

22/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

B.205

Chuyên Mục

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1