280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Đào Tạo
Hệ Đại Học Không Chính Quy PDF. In Email
Thứ tư, 31 Tháng 3 2010 09:26
Câu hỏi: V/v: Hệ Đại học không chính quy - khoa Tiếng Anh
Kinh gui: Phong Dao tao Truong DH Su Pham TP.HCM Toi muon tro thanh giao vien day tieng Anh. Nhung hien tai toi da tot nghiep Dai hoc Bach Khoa TPHCM, va dang di lam. Nen toi muon xin thong tin de co the dang ky thi tuyen chung trinh dao tao he dai hoc khong chinh quy - khoa Tieng Anh. Va thu tuc cung nhu chuong trinh dao tao nhu the nao de toi co the theo doi va dang ky kip thoi. Chan thanh cam on. Mang Nguyen Minh Ngoc
Đáp:
Có thể đăng kí học lớp văn bằng 2 tiếng Anh. Nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo (dự kiến trong năm nay chiêu sinh) (Administrator)
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu