280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Đào Tạo
Học Song Song Hai Ngành PDF. In Email
Thứ tư, 31 Tháng 3 2010 10:03
Câu hỏi: V/v Học song song 2ngành (anh khoa, 22:22' 26/10/09)  
Trong tờ quy chế của trường có ghi rõ là nếu học hết năm 1 mà điểm trung bình chung trên 7.0 là sinh viên có quyền đc học thêm 1 ngành nữa song song với ngành đang học.Em xin hỏi là việc này có đúng ở trường ta hay không và nếu có thì thủ tục ra sao?
Đáp:
Đã có 1 sinh viên học 2 ngành tiếng Trung và tiếng Anh. Nếu bạn có nguyện vọng thì làm đơn (trình bày theo nguyện vọng cá nhân, không có mẫu sẵn) và có sự xác nhận của khoa đang theo học ngành thứ nhất. (Administrator)
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu