French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy Danh sách sinh viên bộ môn Tiếng Nhật nhận HB HK I năm học 2010 - 2011
Danh sách sinh viên bộ môn Tiếng Nhật nhận HB HK I năm học 2010 - 2011 PDF. In Email
Thứ hai, 06 Tháng 6 2011 08:47
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK1
Khoa Tiếng Nhật (năm học 2010 -2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số ……………../QĐ-ĐHSP ngày ………………………..)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Trần Gia Bữu K36.755.006 3.53 88 300,000 1,500,000
2 Mai Kim Hiền K36.755.017 2.86 77 240,000 1,200,000
3 Bùi Mai An Hòa K36.755.021 3.00 75 240,000 1,200,000
4 Nguyễn Công Ngọc K36.755.040 2.97 75 240,000 1,200,000
5 Nguyễn Kim Xuyến K36.755.084 3.33 84 300,000 1,500,000
6 Nguyễn Thị Vân Anh K36.755.005 3.06 81 240,000 1,200,000
7 Nguyễn Thị Cẩm Giang K36.755.012 2.72 72 240,000 1,200,000
8 Châu Mỹ Lan K36.755.030 2.81 75 240,000 1,200,000
9 Trần Thị Nhật Lệ K36.755.031 3.28 79 240,000 1,200,000
10 Nguyễn Trọng Nhân K36.755.041 2.83 74 240,000 1,200,000
11 Lý Ngọc Phượng K36.755.048 2.94 79 240,000 1,200,000
12 Cao Kim Phụng K36.755.053 3.06 86 240,000 1,200,000
13 Chu Minh Thy K36.755.070 2.86 78 240,000 1,200,000
14 Trầm Thị Hoa Tiên K36.755.071 2.97 93 240,000 1,200,000
15 Nguyễn Như Ý K36.755.085 2.78 87 240,000 1,200,000
16 Nguyễn Thị Thủy K36.755.087 3.06 71 240,000 1,200,000
17 Lê Thị Phước Duyên K35.755.007 7.36 82 240,000 1,200,000
18 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K35.755.033 8.53 92 300,000 1,500,000
19 Phùng Lệ Thư K35.755.048 8.11 83 300,000 1,500,000
20 Nguyễn Phương Vy K35.755.059 8.19 90 300,000 1,500,000
21 Vy Thị Ngọc Bích K35.755.063 7.25 71 240,000 1,200,000
22 Trần Chiêu Chiêu K35.755.005 8.72 90 300,000 1,500,000
23 Huỳnh Minh Đăng K35.755.008 7.33 83 240,000 1,200,000
24 Nguyễn Khánh Hoàng K35.755.013 7.28 78 240,000 1,200,000
25 Nguyễn Mai Hương K35.755.017 7.72 81 240,000 1,200,000
26 Nguyễn Thị Ngà K35.755.030 7.33 77 240,000 1,200,000
27 Nguyễn Thị Quỳnh Như K35.755.034 7.47 78 240,000 1,200,000
28 Tôn Nữ Thanh K35.755.056 7.75 81 240,000 1,200,000
29 Huỳnh Mộng Hoài Linh K34.755.023 8.36 82 300,000 1,500,000
30 Mai Văn Anh Thịnh K34.755.046 8.24 80 300,000 1,500,000
31 Nguyễn Ngọc Anh Thơ K34.755.047 8.09 81 300,000 1,500,000
32 Nguyễn Võ Hoàng Vy K34.755.052 8.15 85 300,000 1,500,000
33 Lý Ngọc Yến K34.755.053 8.79 85 300,000 1,500,000
34 Đặng Ngọc K34.755.013 8.09 93 300,000 1,500,000
35 Nguyễn Phương Khánh Linh K34.755.024 8.09 91 300,000 1,500,000
36 Đặng Thị Cẩm Tiên K34.755.058 8.21 86 300,000 1,500,000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...