French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy Danh sách SV khoa Tiếng Trung nhận HB HKI năm học 2010 - 2011
Danh sách SV khoa Tiếng Trung nhận HB HKI năm học 2010 - 2011 PDF. In Email
Thứ hai, 06 Tháng 6 2011 08:49
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK 1
Khoa Tiếng Trung (năm học 2010 - 2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số ……………../QĐ-ĐHSP ngày ………………………..)
STT Họ và tên MSSV ĐTBCHT ĐRL Mức học bổng Số tiền
1 Lã Thanh Hằng K36.704.005 3.00 84 240,000 1,200,000
2 Đặng Vân Lâm K36.704.010 3.15 82 240,000 1,200,000
3 Nguyễn Công Rin K36.704.017 3.04 82 240,000 1,200,000
4 Thu Thủy Hồng Nhung K36.754.033 3.25 80 300,000 1,500,000
5 Hạ Ngọc Mai Thảo K36.754.044 3.23 81 300,000 1,500,000
6 Đoàn Thị Hồng Châu K36.754.007 2.98 91 240,000 1,200,000
7 Huỳnh Sáng Du K36.754.009 3.30 83 300,000 1,500,000
8 Nguyễn Thị Hồng Gấm K36.754.010 3.15 87 240,000 1,200,000
9 Nguyễn Phương Nga K36.754.025 3.13 79 240,000 1,200,000
10 Nguyễn Tuyết Ngân K36.754.026 3.10 79 240,000 1,200,000
11 Huỳnh Mỹ Phượng K36.754.035 3.63 96 360,000 1,800,000
12 Trần Mỹ Phương K36.754.036 3.20 82 300,000 1,500,000
13 Lê Nguyễn Nguyệt Trinh K36.754.057 3.18 80 240,000 1,200,000
14 Diệc Vĩ Lâm K35.704.004 7.73 84 240,000 1,200,000
15 Trần Vĩ Lương K35.704.005 8.09 84 300,000 1,500,000
16 Diệp Viên Mi K35.704.007 8.21 80 300,000 1,500,000
17 Hỷ Ngọc Trinh K35.704.020 7.97 84 240,000 1,200,000
18 Huỳnh Tuyết Kim K35.754.014 8.52 78 240,000 1,200,000
19 Huỳnh Ngọc Kỳ K35.754.015 8.43 78 240,000 1,200,000
20 Liêu Mỹ Nhi K35.754.025 8.30 83 300,000 1,500,000
21 Giang San San K35.754.029 8.39 81 300,000 1,500,000
22 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm K35.754.030 8.30 82 300,000 1,500,000
23 Tăng Lệ Thanh K35.754.033 8.35 77 240,000 1,200,000
24 Huỳnh Trung Trinh K35.754.035 8.70 82 300,000 1,500,000
25 Nguyễn Thị Đào K34.754.013 8.00 83 300,000 1,500,000
26 Chung Tú Lang K34.754.029 8.45 92 300,000 1,500,000
27 Nguyễn  Thị Kim Ngân K34.754.038 7.91 98 240,000 1,200,000
28 Cheng Huệ Ngọc K34.754.039 7.82 89 240,000 1,200,000
29 Lý Thục Nhàn K34.754.045 8.36 95 300,000 1,500,000
30 Phạm Hoàng Ngọc Nhàng K34.754.046 7.82 84 240,000 1,200,000
31 Lê Kim Vân K34.754.065 8.00 85 300,000 1,500,000
32 Lư Thị Hồng Ánh K34.704.003 7.77 81 240,000 1,200,000
33 Huỳnh Bảo Lệ K34.704.015 7.85 81 240,000 1,200,000
34 Vòng Mỹ Lình K34.704.018 7.92 92 240,000 1,200,000
35 Lầu Xám Múi K34.704.020 7.77 100 240,000 1,200,000
36 Vương Hàm Ái Xinh K34.704.031 7.77 93 240,000 1,200,000
37 Lìu Cuốn Bẩu K33.704.002 7.40 76 240,000 1,200,000
38 Lộc Mỹ Khầm K33.704.012 7.40 90 240,000 1,200,000
39 Trần Chánh Liền K33.704.015 7.84 100 240,000 1,200,000
40 Hồ Đức Nhi K33.704.024 8.04 91 300,000 1,500,000
41 Lềng Đức Phượng K33.704.031 7.88 91 240,000 1,200,000
42 Huỳnh Kim Hoa K33.754.017 8.11 81 300,000 1,500,000
43 Ngô Ngọc Hoa K33.754.018 8.19 82 300,000 1,500,000
44 Huỳnh Hào Mễnh K33.754.028 8.22 86 300,000 1,500,000
45 Huỳnh Bích Ngọc K33.754.030 8.70 97 300,000 1,500,000
46 Vương Mỹ Phụng K33.754.035 8.11 87 300,000 1,500,000
47 Chiêm Lệ Quân K33.754.041 8.15 81 300,000 1,500,000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...