Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy Danh sách sinh viên Khoa Toán Tin học nhận HB HK I năm học 2010 - 2011
Danh sách sinh viên Khoa Toán Tin học nhận HB HK I năm học 2010 - 2011 PDF Print E-mail
Wednesday, 08 June 2011 16:18
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK1
Khoa Toán (năm học 2010 -2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1063/QĐ-ĐHSP ngày 06/06/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Nguyễn Phương Anh K36.101.002 3.36 81 300,000 1,500,000
2 Trần Phi Bằng K36.101.006 3.17 82 240,000 1,200,000
3 Huỳnh Công Bằng K36.101.007 3.78 90 360,000 1,800,000
4 Nguyễn Thanh Bình K36.101.008 3.56 83 300,000 1,500,000
5 La Hồ Tuấn Duy K36.101.018 3.53 93 300,000 1,500,000
6 Nguyễn Trương Mỹ Duyên K36.101.019 3.08 82 240,000 1,200,000
7 Dương Hồng Hạnh K36.101.022 3.08 83 240,000 1,200,000
8 Trần Khánh Linh K36.101.036 3.53 81 300,000 1,500,000
9 Nguyễn Thị Huyền My K36.101.043 3.31 81 300,000 1,500,000
10 Nguyễn Thị Tuyết Ngân K36.101.048 3.08 82 240,000 1,200,000
11 Lê Nguyễn Thảo Nguyên K36.101.050 3.14 81 240,000 1,200,000
12 Huỳnh Thị Hồng Nhung K36.101.053 3.36 93 300,000 1,500,000
13 Huỳnh Tấn Phát K36.101.057 3.61 94 360,000 1,800,000
14 Nguyễn Ngọc Đan K36.101.046 3.28 89 300,000 1,500,000
15 Phạm Hữu Phước K36.101.065 3.56 81 300,000 1,500,000
16 Trịnh Thanh Sơn K36.101.077 3.44 83 300,000 1,500,000
17 Đặng Tiến Thuận K36.101.092 3.11 82 240,000 1,200,000
18 Trương Thị Kim Tiền K36.101.097 3.14 90 240,000 1,200,000
19 Trần Huyền Trang K36.101.101 3.11 82 240,000 1,200,000
20 Trần Đặng Thanh Tuyền K36.101.113 3.89 94 360,000 1,800,000
21 Đỗ Ngọc Yến K36.101.122 3.14 82 240,000 1,200,000
22 Trần Thị Kim Anh K35.101.003 7.32 95 240,000 1,200,000
23 Phạm Thị Trúc Diễm K35.101.013 7.65 90 240,000 1,200,000
24 Huỳnh Kim Dũng K35.101.019 7.97 98 240,000 1,200,000
25 Lê Đại Dương K35.101.021 7.74 88 240,000 1,200,000
26 Bùi Thị Thanh Mai K35.101.051 8.65 99 300,000 1,500,000
27 Nguyễn Thị Kim Ngân K35.101.063 7.61 88 240,000 1,200,000
28 Nguyễn Thị Bích Ngọc K35.101.065 7.48 81 240,000 1,200,000
29 Phạm Tiến Đạt K35.101.023 7.94 84 240,000 1,200,000
30 Đỗ Hữu Nhân K35.101.070 7.61 82 240,000 1,200,000
31 Nguyễn Thị Thu Oanh K35.101.075 7.55 84 240,000 1,200,000
32 Tống Thị Kim Oanh K35.101.076 7.32 86 240,000 1,200,000
33 Lê Văn Phương K35.101.082 7.81 84 240,000 1,200,000
34 Nguyễn Hoàng Phương K35.101.084 8.16 90 300,000 1,500,000
35 Tấn K35.101.093 7.35 86 240,000 1,200,000
36 Lê Phước Thật K35.101.099 7.42 80 240,000 1,200,000
37 Nguyễn Phú Thạch K35.101.101 7.55 98 240,000 1,200,000
38 Hồ Vĩnh Thành K35.101.103 8.32 93 300,000 1,500,000
39 Phan Chí Thiện K35.101.107 7.45 78 240,000 1,200,000
40 Nguyễn Chí Trung K35.101.117 7.94 86 240,000 1,200,000
41 Đặng Thị Hồng Vân K35.101.124 7.35 80 240,000 1,200,000
42 Trần Tuấn Anh K34.101.003 7.73 90 240,000 1,200,000
43 Phan Thị Chiên K34.101.010 7.73 97 240,000 1,200,000
44 Mai Văn Duy K34.101.014 8.36 93 300,000 1,500,000
45 Đinh Văn Dương K34.101.016 8.36 98 300,000 1,500,000
46 Võ Thanh Hải K34.101.021 7.73 90 240,000 1,200,000
47 Cao Văn Hoàng K34.101.027 7.55 90 240,000 1,200,000
48 Vũ Kim Hồng K34.101.028 7.82 90 240,000 1,200,000
49 Nguyễn Thị Hương K34.101.032 7.55 95 240,000 1,200,000
50 Lương Hoàng Khương K34.101.037 7.55 90 240,000 1,200,000
51 Nguyễn Giang Tuyết Loan K34.101.046 8.73 92 300,000 1,500,000
52 Trần Huỳnh Thảo Ly K34.101.047 7.73 90 240,000 1,200,000
53 Hà Thị Nguyệt K34.101.054 7.64 90 240,000 1,200,000
54 Võ Văn Vinh Quang K34.101.072 8.00 94 300,000 1,500,000
55 Phạm Phú Minh Quân K34.101.073 7.91 100 240,000 1,200,000
56 Đỗ Thị Phương Thanh K34.101.079 7.55 84 240,000 1,200,000
57 Đinh Anh Thi K34.101.085 7.82 94 240,000 1,200,000
58 Phạm Văn Trí K34.101.098 7.82 89 240,000 1,200,000
59 Trương Dương Diễm Uyên K34.101.102 8.36 93 300,000 1,500,000
60 Phan Phương Dung K33.101.009 7.57 90 240,000 1,200,000
61 Nguyễn Thị Thùy Dương K33.101.012 7.75 90 240,000 1,200,000
62 Hà Vĩ Đức K33.101.016 7.39 90 240,000 1,200,000
63 Lê Chân Đức K33.101.017 7.89 90 240,000 1,200,000
64 Nguyễn Trần Đức K33.101.019 7.32 90 240,000 1,200,000
65 Nguyễn Thị Bích Hằng K33.101.023 7.46 85 240,000 1,200,000
66 Phạm Thị Thu K33.101.029 7.32 90 240,000 1,200,000
67 Nguyễn Thanh Hải K33.101.033 7.93 85 240,000 1,200,000
68 Bùi Quang Hoàng K33.101.037 7.82 90 240,000 1,200,000
69 Nguyễn Hoàng Huy K33.101.044 8.21 85 300,000 1,500,000
70 Trần Gia Huy K33.101.045 7.61 90 240,000 1,200,000
71 Nguyễn Thùy Liên K33.101.053 7.68 85 240,000 1,200,000
72 Võ Ngọc Thiệu K32.101.076 7.54 80 240,000 1,200,000
73 Bùi Thị Minh Trâm Ngọc K33.101.075 7.54 92 240,000 1,200,000
74 Trần Phong K33.101.081 7.57 89 240,000 1,200,000
75 Nguyễn Thị Hoàng Phúc K33.101.082 7.18 92 240,000 1,200,000
76 Lê Đại Phước K33.101.087 8.21 90 300,000 1,500,000
77 Hoàng Thanh Thủy K33.101.105 7.89 90 240,000 1,200,000
78 Đinh Lê Hoàng Thư K33.101.107 7.54 95 240,000 1,200,000
79 Lê Thị Hoài Thương K33.101.108 7.21 84 240,000 1,200,000
80 Lưu Thùy Thương K33.101.109 7.21 82 240,000 1,200,000
81 Đào Trương Quốc Việt K33.101.122 7.79 80 240,000 1,200,000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...