Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy Danh sách sinh viên Khoa Sinh học nhận HB HK I năm học 2010 - 2011
Danh sách sinh viên Khoa Sinh học nhận HB HK I năm học 2010 - 2011 PDF Print E-mail
Monday, 13 June 2011 13:55
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK1
Khoa Sinh học (năm học 2010 -2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1063/QĐ-ĐHSP ngày 06/06/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Huỳnh Nguyễn Việt Cường K36.301.005 3.25 93 300,000 1,500,000
2 Đặng Trình Ngọc Diệu K36.301.009 3.46 99 300,000 1,500,000
3 Phạm Nguyễn Phương Dung K36.301.013 3.38 82 300,000 1,500,000
4 Tạ Thị Lẹ K36.301.026 2.88 80 240,000 1,200,000
5 Hồ Thị Thùy Trang K36.301.055 2.88 80 240,000 1,200,000
6 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên K36.301.063 3.04 93 240,000 1,200,000
7 Trương Nguyễn Lan Chi K36.301.002 3.50 83 300,000 1,500,000
8 Phạm Thị Ngọc Cúc K36.301.007 2.88 80 240,000 1,200,000
9 Lương Thị Hằng K36.301.017 3.33 91 300,000 1,500,000
10 Phạm Phát Đạt K36.301.032 3.17 82 240,000 1,200,000
11 Nguyễn Thị Bảo Trân K36.301.054 2.88 90 240,000 1,200,000
12 Lê Thị Út Uyên K36.301.064 3.00 82 240,000 1,200,000
13 Võ Thị Kim Yến K36.301.071 3.42 80 300,000 1,500,000
14 Hoàng Thanh Lệ Ngọc K34.301.047 7.88 82 240,000 1,200,000
15 Đoàn Lê Minh Hiền K35.301.007 7.31 80 240,000 1,200,000
16 Nguyễn Thị Thanh Lan K35.301.017 7.09 85 240,000 1,200,000
17 Nguyễn Trần Lam Phương K35.301.034 7.25 85 240,000 1,200,000
18 Mai Thị Kim Yến K35.301.060 7.25 83 240,000 1,200,000
19 Nguyễn Thị Hào K35.301.006 7.16 87 240,000 1,200,000
20 Trần Đức Quốc K35.301.037 7.47 94 240,000 1,200,000
21 Trần Thị Thùy Trâm K35.301.050 7.34 79 240,000 1,200,000
22 Lê Thị Tường Vi K35.301.057 7.47 96 240,000 1,200,000
23 Phan Nhật Dương K34.301.010 7.54 85 240,000 1,200,000
24 Hà Thị Thu Hằng K34.301.013 7.86 82 240,000 1,200,000
25 Bùi Thu K34.301.017 7.50 85 240,000 1,200,000
26 Từ Hoàng Thương K34.301.073 7.25 82 240,000 1,200,000
27 Lê Thị Kiều Trang K34.301.076 7.57 85 240,000 1,200,000
28 Phan Thị Trang K34.301.078 7.21 82 240,000 1,200,000
29 Nguyễn Nữ Thảo Trân K34.301.083 7.21 85 240,000 1,200,000
30 Đặng Văn Danh K34.301.005 7.18 94 240,000 1,200,000
31 Nguyễn Thị Mộng Hằng K34.301.014 7.18 100 240,000 1,200,000
32 Đỗ Minh Hảo K34.301.018 7.32 86 240,000 1,200,000
33 Nguyễn Thị Bích Ngân K34.301.044 7.25 86 240,000 1,200,000
34 Trần Thị Kiều Oanh K34.301.054 7.14 86 240,000 1,200,000
35 Nguyễn Thị Thơm K34.301.072 7.54 85 240,000 1,200,000
36 Phạm Thị Hoài An K33.301.001 7.44 89 240,000 1,200,000
37 Phạm Xuân Bằng K33.301.004 7.71 94 240,000 1,200,000
38 Lê Thị Minh Châu K33.301.006 7.50 99 240,000 1,200,000
39 Nguyễn Thị Hồng Gấm K33.301.012 7.50 99 240,000 1,200,000
40 Nguyễn Thị Như Hân K33.301.015 7.56 96 240,000 1,200,000
41 Nguyễn Thị Thanh Hoa K33.301.021 7.53 98 240,000 1,200,000
42 Đào Ngọc Huỳnh K33.301.025 7.94 89 240,000 1,200,000
43 Đào Thị Kim Anh K33.301.003 7.59 81 240,000 1,200,000
44 Võ Văn Đạt K33.301.010 7.47 90 240,000 1,200,000
45 Trần Thị Trúc Đào K33.301.011 7.74 100 240,000 1,200,000
46 Võ Đạo Hiền K33.301.020 7.74 94 240,000 1,200,000
47 Nguyễn Thị Huệ K33.301.022 7.47 98 240,000 1,200,000
58,200,000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...