Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy Danh sách sinh viên Khoa TL-GD nhận HB HK I năm học 2010 - 2011
Danh sách sinh viên Khoa TL-GD nhận HB HK I năm học 2010 - 2011 PDF Print E-mail
Tuesday, 14 June 2011 13:50
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK1
Khoa TL- GD (năm học 2010 - 2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1063/QĐ-ĐHSP ngày 06/06/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Võ Nguyên Anh K36.604.001 3.14 80 240,000 1,200,000
2 Dương Thị Diễn K36.604.006 3.07 92 240,000 1,200,000
3 Quang Thục Hảo K36.604.013 3.21 93 300,000 1,500,000
4 Nguyễn Thị Trúc Linh K36.604.021 3.50 77 240,000 1,200,000
5 Nguyễn Thị Thúy Nguyên K36.604.024 3.21 80 300,000 1,500,000
6 Nguyễn Thị Hồng Nhan K36.604.026 3.00 91 240,000 1,200,000
7 Nguyễn Thị Kim Sơn K36.604.031 3.29 85 300,000 1,500,000
8 Phạm Thị Hiền Dương K35.604.004 8.07 84 300,000 1,500,000
9 Lê Thị Ngọc Giàu K35.604.006 8.10 80 300,000 1,500,000
10 Lê Văn Hữu Phú K35.604.022 8.90 83 300,000 1,500,000
11 Đinh Thảo Quyên K35.604.023 8.24 89 300,000 1,500,000
12 Tô Phương Thảo K35.604.026 8.03 80 300,000 1,500,000
13 Nguyễn Thị Ngọc Ánh K34.604.001 8.26 93 300,000 1,500,000
14 Nguyễn Ngọc Duy K34.604.003 8.30 88 300,000 1,500,000
15 Nguyễn Thị Diễm My K34.604.001 8.19 93 300,000 1,500,000
16 Lê Thị Thanh Thủy K34.604.025 8.04 97 300,000 1,500,000
17 Ngô Thị Mỹ Duyên K33.604.003 9.10 86 300,000 1,500,000
18 Mai Mỹ Hạnh K33.604.004 8.95 95 300,000 1,500,000
19 Phạm Thị Thái Hiền K33.604.005 8.55 93 300,000 1,500,000
20 Nguyễn Văn Hiến K33.604.006 8.95 95 300,000 1,500,000
21 Nguyễn Thị Quỳnh Như K33.604.020 8.62 90 300,000 1,500,000
22 Nguyễn Thị Ngọc Giầu K36.609.006 3.36 78 240,000 1,200,000
23 Nguyễn Hoàng Hải K36.609.009 3.14 86 240,000 1,200,000
24 Nguyễn Thị Diễm Hương K36.609.013 3.43 83 300,000 1,500,000
25 Nguyễn Thị Mai K36.609.025 3.43 84 300,000 1,500,000
26 Nguyễn Thị Nga K36.609.031 3.29 90 300,000 1,500,000
27 Phạm Đào Đan Thanh K36.609.045 3.57 78 240,000 1,200,000
28 Đỗ Thị Mỹ Thơ K36.609.048 3.29 88 300,000 1,500,000
29 Trương Thị Minh Thùy K36.609.053 3.57 83 300,000 1,500,000
30 Đặng Thị Thanh Trúc K36.609.062 3.07 77 240,000 1,200,000
31 Huỳnh Thị Thanh K36.609.064 3.64 79 240,000 1,200,000
32 Nguyễn Thị Lan Anh K35.609.001 7.51 92 240,000 1,200,000
33 Phạm Văn Chào K35.609.003 7.77 85 240,000 1,200,000
34 Nguyễn Chung Hải K35.609.011 7.51 98 240,000 1,200,000
35 Quách Thị Song Hảo K35.609.012 7.71 83 240,000 1,200,000
36 Trương  Thị Trầm Hương K35.609.017 7.51 92 240,000 1,200,000
37 Võ Thị Thúy Ngọc K35.609.024 7.63 80 240,000 1,200,000
38 Nguyễn Thị Nhị K35.609.031 7.54 86 240,000 1,200,000
39 Bùi Thị Thùy Trinh K35.609.045 8.20 82 300,000 1,500,000
40 Phạm Ngọc Huỳnh K34.609.012 7.84 88 240,000 1,200,000
41 Nguyễn Duy Khánh K34.609.014 8.32 91 300,000 1,500,000
42 Hồ Ngọc Kiều K34.609.015 8.08 83 300,000 1,500,000
43 Phan Hoài Nam K34.609.020 7.88 90 240,000 1,200,000
44 Phan Thị Thanh Thúy K34.609.032 8.28 91 300,000 1,500,000
45 Trần Văn Trung K34.609.037 8.44 99 300,000 1,500,000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...