French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy Danh sách sinh viên Khoa Tiếng Nga nhận HB HK I năm học 2010 - 2011
Danh sách sinh viên Khoa Tiếng Nga nhận HB HK I năm học 2010 - 2011 PDF. In Email
Thứ tư, 29 Tháng 6 2011 08:59
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK1
Khoa Tiếng Nga (năm học 2010 -2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1063/QĐ-ĐHSP ngày 06/06/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Huỳnh Mai Phúc K34.702.017 2.90 84 240,000 1,200,000
2 Nguyễn Hữu Đăng Khoa K36.702.009 2.85 72 240,000 1,200,000
3 Võ Thị Hồng Đào K36.702.017 3.20 73 240,000 1,200,000
4 Đỗ Thị Thanh Quý K36.702.028 3.15 95 240,000 1,200,000
5 Hà Đỗ Thanh Thanh K36.702.030 3.20 77 240,000 1,200,000
6 Hoàng Thị Hồng Trang K36.702.037 2.90 95 240,000 1,200,000
7 Nguyễn Ngọc Minh Trang K36.702.038 2.80 85 240,000 1,200,000
8 Phạm Lê Kim Tuyến K36.702.045 2.65 79 240,000 1,200,000
9 Nguyễn Thị Thu K35.702.005 7.74 89 240,000 1,200,000
10 Đoàn Thị Kim Phượng K35.702.010 7.38 92 240,000 1,200,000
11 Lê Thị Thu Thảo K35.702.012 7.59 82 240,000 1,200,000
12 Hồ Lê Na K35.702.014 7.22 84 240,000 1,200,000
13 Tiêu Thị Thanh Thiện K33.702.026 8.39 84 300,000 1,500,000
14 Nguyễn Thị Thu Thúy K33.702.028 7.85 84 240,000 1,200,000
15 Nguyễn Thị Minh Trang K33.702.032 7.61 84 240,000 1,200,000
16 Nguyễn Hoàng Yến K33.702.038 7.70 92 240,000 1,200,000
17 Nguyễn Thị Thùy Dung K32.702.006 7.39 90 240,000 1,200,000
18 Huỳnh Thị Hồng Khanh K32.702.015 7.68 98 240,000 1,200,000
19 Dương Thị Mận K32.702.017 7.71 84 240,000 1,200,000
20 Trần Thị Thu Nga K32.702,018 7.60 98 240,000 1,200,000
21 Lê Danh Bảo Trân K32.702.032 8.13 84 300,000 1,500,000
22 Nguyễn Thanh Tùng K32.702.034 8.03 94 300,000 1,500,000
23 Phạm Thụy Thanh Thảo K36.752.012 2.50 79 240,000 1,200,000
24 Nguyễn Thị Thanh Thảo K36.752.013 2.55 93 240,000 1,200,000
25 Trần Kim Thoa K36.752.014 3.15 85 240,000 1,200,000
26 Phan Thị Hoa K36.752.006 7.76 92 240,000 1,200,000
27 Nguyễn Hà Cẩm Quân K36.752.011 8.14 94 300,000 1,500,000
28 Nguyễn Thị Thu K36.752.013 8.41 90 300,000 1,500,000
29 Nguyễn Viễn Thông K36.752.035 7.16 84 240,000 1,200,000
30 Trần Như Thủy K36.752.037 7.84 84 240,000 1,200,000
31 Phạm Thị Mỹ Dung K32.752.004 7.29 84 240,000 1,200,000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...