Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy Học bổng HK II của SV năm cuối Danh sách SV năm 4 Khoa Ngữ văn nhận học bổng HK II
Danh sách SV năm 4 Khoa Ngữ văn nhận học bổng HK II PDF Imprimer Envoyer
Vendredi, 15 Juillet 2011 02:40
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK2
Năm 4 Khoa Ngữ Văn (năm học 2010 - 2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1216/QĐ-ĐHSP ngày 14/7/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Trần Thị Kim Chung K33.601.012 9.1 97 360,000 1,800,000
2 Ma Điệp K33.601.018 8.81 94 300,000 1,500,000
3 Trần Thị K33.601.029 9.29 83 300,000 1,500,000
4 Cao Thị Giang Hương K33.601.043 9.14 96 360,000 1,800,000
5 Lê Nguyễn Hoàng Mai K33.601.066 9.81 100 360,000 1,800,000
6 Trần Thị Mai K33.601.068 8.81 93 300,000 1,500,000
7 Mai Thị Nhung K33.601.087 8.81 82 300,000 1,500,000
8 Bùi Thanh Phương K33.601.097 8.62 90 300,000 1,500,000
9 Trần Thanh Phương K33.601.101 9.24 92 360,000 1,800,000
10 Đinh Thị Thu Phượng K33.601.105 8.81 100 300,000 1,500,000
11 Mai Thị Thảo K33.601.118 9.52 92 360,000 1,800,000
12 Đặng Thị Thêu K33.601.119 8.71 82 300,000 1,500,000
13 Bùi Đỗ Kim Thuần K33.601.122 8.81 82 300,000 1,500,000
14 Phan Thị Thủy K33.601.124 8.62 86 300,000 1,500,000
15 Nguyễn Thị Thi Thơ K33.601.128 9.62 100 360,000 1,800,000
16 Huỳnh Diễm Hồng Thư K33.601.129 9.05 90 360,000 1,800,000
17 Trần Thị Thùy Trang K33.601.135 9.05 88 300,000 1,500,000
18 Lương Hữu Hoài Trâm K33.601.137 9.14 100 360,000 1,800,000
19 Võ Thị Xoan K33.601.146 9.43 90 360,000 1,800,000
20 Hồ Hoài Khanh K33.606.024 9.05 95 360,000 1,800,000
21 Nguyễn Trung Kiên K33.606.025 8.76 90 300,000 1,500,000
22 Đồng Vũ Việt Nhi K33.606.033 8.67 90 300,000 1,500,000
23 Nguyễn Thị Hồng Nhung K33.606.034 8.38 84 300,000 1,500,000
24 Trần Thị Oanh K33.606.038 9.52 82 300,000 1,500,000
25 Lê Duy Tân K33.606.044 9.14 100 360,000 1,800,000
26 Phan Ngọc Trần K33.606.054 9.62 100 360,000 1,800,000
27 Nguyễn Huỳnh Minh K33.607.004 9.13 92 360,000 1,800,000
28 Lê Thị Luận K33.607.011 8.88 94 300,000 1,500,000
29 Nguyễn Trương Thu Quỳnh K33.607.019 9.04 88 300,000 1,500,000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...