French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Danh sách SV nhận trợ cấp XH năm học 2010 - 2011 PDF. In Email
Thứ năm, 21 Tháng 7 2011 04:55

1. Diện Mồ côi cha mẹ, Dân tộc ít người (trợ cấp từ tháng 01đến tháng 6 của năm 2011, thưởng 30% HKI)

STT

Họ và tên

MSSV

Mức trợ cấp

Thưởng 30%

Số TK

1

Nguyễn Thị Xuân

Nở

K36.901.064

600.000đ

360.000đ

1606205384078

2

Cao Lê

Trúc

K36.901.108

600.000đ

360.000đ

1606205385960

3

Trần Thị

Thuận

K36.752.015

600.000đ

0

1606205401835

4

Trần Anh

Thi

K34.904.016

600.000đ

0

1603205267735

5

Nguyễn Thị Thu

Thủy

K34.902.072

600.000đ

360.000đ

1606205183147

6

Lương Ngọc

K34.603.103

600.000đ

360.000đ

1606205176850

7

Phạm T. Hoài

Thương

K34.603.091

600.000đ

360.000đ

1606205189189

8

Trần Thị

Thương

K33.603.078

600.000đ

360.000đ

1606205123218

9

Đỗ Văn

Sự

K34.604.016

600.000đ

360.000đ

0

10

Trần Thị

Thoa

K35.605.064

600.000đ

0

1606205334483

11

Lường Thị

Duyên

K35.605.006

600.000đ

0

1606205316691

12

Nguyễn Thị Cẩm

K33.605.072

600.000đ

360.000đ

1606205315177

13

Doãn Thị

Út

K34.601.135

600.000đ

0

0

14

Ngô Thị Thu

Hương

K33.901.035

600.000đ

360.000đ

0

15

Huỳnh Thị Kim

Sang

K33.605.046

600.000đ

360.000đ

0

16

Ka

Dịu

K33.603.011

840.000đ

0

0

17

Trần Văn

Thuần

K35.603.087

840.000đ

0

1606205315710

2. Diện Hộ nghèo trợ cấp từ tháng 01à6 của năm 2011, thưởng 30% HKI):

STT

Họ và tên

MSSV

Mức trợ cấp

Thưởng 30%

Số TK

1

Lê Thị

Thúy

K33.902.083

600.000đ

360.000đ

1606205443569

2

Nguyễn Thị Hương

Giang

K34.902.015

600.000đ

0

1606205184967

3

Nguyễn Thị Kim

Ngân

K36.902.056

600.000đ

360.000đ

1606205403990

4

Huỳnh Thị Kim

Châu

K35.902.010

600.000đ

360.000đ

1606205313720

5

Nguyễn Thị Linh

Chi

K35.902.012

600.000đ

360.000đ

1606205308953

6

Lê Thị

Hằng

K35.902.024

600.000đ

360.000đ

1606205304788

7

Nguyễn Văn

Thi

K36.201.086

600.000đ

360.000đ

1606205412082

8

Nguyễn Văn

Hải

K35.201.023

600.000đ

0

1606205313267

9

Nguyễn Thị

Hương

K33.603.035

600.000đ

360.000đ

1606205157669

10

Nguyễn Thị Hồng

Thanh

K34.603.073

600.000đ

360.000đ

1606205182593

11

Trần Thị

Phương

K34.904.010

600.000đ

0

1606205184950

12

Võ Thị

Giang

K35.605.009

600.000đ

360.000đ

1606205316808

13

Phạm Thị

Linh

K34.605.018

600.000đ

360.000đ

1606205413516

14

Lê Thị

Huyền

K36.605.023

600.000đ

0

1606205416508

15

Hoàng Thị

Hòa

K33.601.038

600.000đ

360.000đ

1606205362601

16

Nguyễn Thị Cẩm

K35.601.104

600.000đ

0

1606205308587

17

Nguyễn Thị Cẩm

Nhung

K35.601.071

600.000đ

0

1606205304815

18

Nguyễn Thị Thúy

Quyên

K34.601.091

600.000đ

360.000đ

0

19

Hầu Thị

Yến

K34.601.145

600.000đ

360.000đ

1606205351844

20

Trịnh Thị

Tân

K33.601.115

600.000đ

360.000đ

1606205132277

21

Nguyễn Thị Diễm

Hương

K36.609.013

600.000đ

0

1606205407831

 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...