French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
DS học bổng HKII Khoa GDCT PDF. In Email
Thứ sáu, 14 Tháng 10 2011 03:24
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2010-2011 - KHOA GDCT
(Danh sách kèm theo Quyết định số 1690./QĐ-ĐHSP ngày 13.10.2011)

STT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày
sinh
ĐTBHT Xếp loại
rèn luyện
Mức
học bổng
Số tiền
1 K36.605.001 Bùi Thị Vân Anh 10.06.92 2.89 90 240.000 1200.0000
2 K36.605.003 Võ Lê Mỹ Ái 16.12.92 3.00 82 240.000 1200.0000
3 K36.605.004 Vũ Thị Bảy 22.02.91 2.92 86 240.000 1200.0000
4 K36.605.008 Nguyễn Ngọc Thanh Dân 08.09.92 3.28 82 300.000 1500.0000
5 K36.605.009 Hoàng Văn Dũng 01.05.90 2.83 75 240.000 1200.0000
6 K36.605.013 Hồ Thị Hạnh 14.05.91 2.81 81 240.000 1200.0000
7 K36.605.015 Trần Thị Thanh Hoa 27.09.91 3.36 80 300.000 1500.0000
8 K36.605.023 Lê Thị Huyền 21.08.90 2.81 81 240.000 1200.0000
9 K36.605.029 Võ Hồng Lam 14.04.92 3.17 84 240.000 1200.0000
10 K36.605.032 Hoàng Thanh Lương 20.09.92 3.39 81 300.000 1500.0000
11 K36.605.033 Bế Ngọc Luân 02.12.90 2.81 82 240.000 1200.0000
12 K36.605.049 Hoàng Thị Điệp 15.02.91 3.03 77 240.000 1200.0000
13 K36.605.055 Nguyễn Phạm Phúc 20.10.92 2.81 94 240.000 1200.0000
14 K36.605.057 Nguyễn Thị Kim Quyên 25.07.92 3.17 92 240.000 1200.0000
15 K36.605.064 Hoàng Thị Thanh 10.02.91 2.86 80 240.000 1200.0000
16 K36.605.065 Trần Thị Lan Thanh 18.04.81 2.94 80 240.000 1200.0000
17 K36.605.077 Trần Thị Thanh Thy 02.09.92 2.81 80 240.000 1200.0000
18 K36.605.091 Lê Thị Ngọc Tuyết 11.04.92 2.89 80 240.000 1200.0000
19 K35.605.049 Ngô Thị Hồng Phin 26.08.91 7.62 97 240.000 1200.0000
20 K35.605.051 Lê Kim Phụng 18.04.91 7.69 97 240.000 1200.0000
21 K35.605.059 Nguyễn Thị Kim Thảo 04.04.91 7.65 85 240.000 1200.0000
22 K35.605.060 Trần Thị Thanh Thảo 03.09.91 7.81 85 240.000 1200.0000
23 K35.605.073 Nguyễn Thị Kiều Tiên 07.09.91 7.54 85 240.000 1200.0000
24 K35.605.074 Nguyễn  Kiều Tiên 08.05.90 8.54 96 300.000 1500.0000
25 K35.605.083 Nguyễn Thị Thanh 13.12.91 7.62 85 240.000 1200.0000
26 K35.605.084 Lê Thị 29.05.84 8.00 97 300.000 1500.0000
27 K34.605.003 Trần Minh Cảnh 24.05.89 8.46 95 300.000 1500.0000
28 K34.605.017 Nguyễn Thị Lành 01.05.89 8.35 97 300.000 1500.0000
29 K34.605.020 Bùi Thị Mai Loan 12.09.87 8.35 99 300.000 1500.0000
30 K34.605.027 Mai Thị Ngân 1989 8.46 99 300.000 1500.0000
31 K34.605.033 Vy Vũ Quỳnh Như 24.05.90 9.00 90 360.000 1800.0000
32 K34.605.041 Trần Thị Ngọc Quyên 15.09.89 8.42 86 300.000 1500.0000
33 K34.605.063 Nguyễn Cảnh Thịnh 02.08.85 8.73 94 300.000 1500.0000
34 K34.605.064 Lê Anh Thư 10.06.90 8.58 90 300.000 1500.0000
35 K34.605.068 Lê Thị Hồng Trâm 03.12.90 8.54 94 300.000 1500.0000
36 K34.605.072 Huỳnh Thị Bích Vân 05.07.86 8.50 90 300.000 1500.0000
37 K35.605.009 Võ Thị Giang 25.12.90 7.54 85 240.000 1200.0000
38 K35.605.017 Đinh Thị Thanh Hảo 03.12.91 7.54 95 240.000 1200.0000
39 K35.605.020 Cao Thị Hoài 05.10.91 7.77 86 240.000 1200.0000
40 K35.605.025 Nguyễn Thị Hương 15.04.90 7.65 94 240.000 1200.0000
41 K35.605.033 Nguyễn Thị 10.10.83 7.65 92 240.000 1200.0000
42 K35.605.039 Dương Thị Nga 26.05.90 7.62 92 240.000 1200.0000
43 K35.605.044 Tô Thị Hạnh Nhân 05.06.91 8.54 100 300.000 1500.0000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...