French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
DS học bổng HKII Khoa TRUNG PDF. In Email
Thứ sáu, 14 Tháng 10 2011 04:01
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2010-2011 - KHOA TIẾNG TRUNG
(Danh sách kèm theo Quyết định số 1690/QĐ-ĐHSP ngày 13.10.2011)

STT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày
sinh
ĐTBHT Xếp loại
rèn luyện
Mức
học bổng
Số tiền
1 K36.704.005 Lã Thanh Hằng 30.09.92 3.24 100 300.000 1500.000
2 K36.704.010 Đặng Vân Lâm 11.04.92 3.24 83 300.000 1500.000
3 K36.704.015 Nguyễn Long Phi 10.09.92 3.45 96 300.000 1500.000
4 K35.704.007 Diệp Văn Mi 27.08.91 8.44 77 240.000 1200.000
5 K35.704.009 Lâm Ngọc Phấn 25.09.90 8.12 90 300.000 1500.000
6 K35.704.011 Hà Mỹ Phụng 23.09.89 8.08 90 300.000 1500.000
7 K35.704.020 Hỷ Ngọc Trinh 01.09.91 8.32 84 300.000 1500.000
8 K34.704.015 Hùynh Bảo Lệ 10.06.90 7.96 74 240.000 1200.000
9 K34.704.020 Lầu Xám Múi 10.08.90 8.30 81 300.000 1500.000
10 K34.704.021 Lương Mỹ Phụng 09.05.88 8.57 84 300.000 1500.000
11 K34.704.028 Mọc A Vầy 15.03.89 7.96 74 240.000 1200.000
12 K34.704.029 Sỹ Phát 17.10.90 7.96 76 240.000 1200.000
13 K36.754.014 Tăng Quý 28.09.91 3.1 77 240.000 1200.000
14 K36.754.023 Chềnh Thị Mai 20.12.91 3.05 83 240.000 1200.000
15 K36.754.035 Huỳnh Mỹ Phượng 05.03.92 3.50 84 300.000 1500.000
16 K36.754.044 Hạ Ngọc Mai Thảo 22.01.90 3.64 82 300.000 1500.000
17 K36.754.009 Huỳnh Sáng Du 27.12.92 3.57 71 240.000 1200.000
18 K36.754.010 Nguyễn Thị Hồng Gấm 09.10.91 3.05 73 240.000 1200.000
19 K36.754.025 Nguyễn Phương Nga 05.11.92 3.57 71 240.000 1200.000
20 K36.754.039 La Thúy Sang 17.01.92 3.29 83 300.000 1500.000
21 K36.754.051 Nguyễn Ngọc Thùy 19.03.92 3.26 71 240.000 1200.000
22 K35.754.014 Huỳnh Tuyết Kim 05.03.91 8.00 84 300.000 1500.000
23 K35.754.015 Huỳnh Ngọc Kỳ 26.08.91 8.09 84 300.000 1500.000
24 K35.754.029 Giang San San 28.07.91 7.91 83 240.000 1200.000
25 K35.754.033 Tăng Lệ Thanh 27.10.91 7.86 84 240.000 1200.000
26 K35.754.035 Huỳnh Trung Trinh 10.10.90 7.91 84 240.000 1200.000
27 K35.754.038 Lâm Toàn Yến 19.10.91 8.27 82 300.000 1500.000
28 K34.754.013 Nguyễn Thị Đào 20.09.89 8.08 81 300.000 1500.000
29 K34.754.029 Chung Tú Lang 1990 8.23 96 300.000 1500.000
30 K34.754.039 Cheng Huệ Ngọc 30.07.85 8.38 81 300.000 1500.000
31 K34.754.042 Lý Quang Nguyên 06.11.87 8.08 81 300.000 1500.000
32 K34.754.048 Đào Thị Hồng Nhung 04.07.90 8.08 91 300.000 1500.000
33 K34.754.059 Nguyễn Thị Thanh Thúy 01.11.87 8.38 81 300.000 1500.000
34 K34.754.065 Lê Kim Vân 12.07.86 8.23 81 300.000 1500.000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...