Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
National Foreign Languages 2020 Project
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Bồi dưỡng Năng lực Ngoại ngữ
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM NĂM 2014

Căn cứ vào kế hoạch số 196/KH-QLDA ngày 31/7/2014 của Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TP.HCM về việc kiểm tra đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên của trường ĐH Sư phạm Tp.HCM;

Căn cứ vào kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 15/8/2014,

Ban Đề án NNQG 2020 trường ĐH Sư phạm TP.HCM thông báo các thông tin chi tiết về kế hoạch bồi dưỡng như sau:

1. Mục tiêu: nâng một bậc năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam

2. Đối tượng:

-         Các cán bộ, giảng viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh (theo danh sách xếp lớp đính kèm).

-         Các cán bộ, giảng viên của các đơn vị nằm ngoài đối tượng đã thông báo theo kế hoạch số 196/KH-QLDA ngày 31/7/2014 của Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TP.HCM có nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Các đơn vị lập danh sách bổ sung (nếu có) theo mẫu đính kèm gửi về Ban Quản lý Dự án trước ngày 12/9/2014. Các cán bộ, giảng viên đăng ký bổ sung hoặc chưa tham gia kiểm tra đầu vào sẽ được tổ chức thi đợt 2 vào lúc 9h00, thứ 6, ngày 19/9/2014 tại C404.

3. Thời lượng, phương thức bồi dưỡng: 400 tiết (trong đó 300 tiết học với giáo viên đứng lớp, 100 tiết tự học với bằng tài khoản học online). Học viên sẽ được cấp tài khoản tự học tiếng Anh trực tuyến vào đầu khóa học, có sự hỗ trợ và kiểm tra của giáo viên chủ nhiệm.

4. Tài liệu học tập: giáo trình FCE ( Roy Norris). Học viên sẽ được cấp giáo trình gốc vào đầu khóa học.

5. Kiểm tra, đánh giá:

-         Trong quá trình bồi dưỡng, học viên sẽ thực hiện các bài kiểm tra định kỳ.

-         Cuối đợt bồi dưỡng, học viên tham gia thi đánh giá năng lực tiếng Anh và được cấp chứng nhận của Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TP.HCM (nếu đạt Bậc 3 trở lên).

6.Thời gian khai giảng: 13h00, ngày 22/9/2014.

7. Địa điểm khai giảng: phòng C1009

8. Thời gian học: từ ngày 22/9/2014 – 10/4/2015

9. Thời khóa biểu và phòng học:

STT

Lớp

Thời gian

Phòng học

1

L1

Thứ 2

13h00-16h00

C404

Thứ 4

C506

Thứ 6

C506

 

 

 

 

2

L2

Thứ 2

9h00-12h00

C506

Thứ 4

C506

Thứ 6

C404

 

 

 

 

3

L3

Thứ 2

13h00-16h00

C506

Thứ 4

C404

Thứ 5

C506

 

 

 

 

4

L4

Thứ 3

9h00-12h00

C506

Thứ 6

C506

Thứ 7

C506

10. Một số yêu cầu của khóa bồi dưỡng

-         Tham gia học đầy đủ, nghiêm túc, vào lớp đúng giờ, hoàn thành bài tập về nhà của giáo viên đứng lớp (nếu có). Nếu nghỉ học phải có đơn xin phép có xác nhận của trưởng Đơn vị. Thời lượng tham gia lớp học và kết quả bồi dưỡng sẽ được thông báo về Đơn vị.

-         Tham gia đầy đủ các đợt kiểm tra định kỳ và cuối kỳ.

-         Không đem nước, thức ăn vào các phòng học có hệ thống máy tính (C501, C503, C505, C507, C404)

Kính đề nghị các đơn vị tạo điều kiện để các cán bộ, giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng một cách nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả cao.

 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH DÀNH CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM (Thông báo lần 2)

Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ 2020 – Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thông báo đến các đơn vị các nội dung về kế hoạch kiểm tra năng lực tiếng Anh như sau:

1) Thời gian, địa điểm tập huấn:

-         Thời gian: 9h00 – 10h00, thứ 6, ngày 15/8/2014

-         Địa điểm: phòng C307

2) Thời gian thi, phòng thi:

-         Thời gian: 10h00- 11h00, thứ 6, ngày 15/8/2014

-         Địa điểm: lầu 4 và 5, dãy C, trường ĐH Sư phạm TP.HCM

-         Phòng thi: vui lòng xem tại website: dean2020.hcmup.edu.vn

3) Dạng thức đề thi:

Bài kiểm tra gồm 03 phần:

Grammar & Vocabulary: 20 minutes, 20 grammar questions and 20 vocabulary questions

Reading: 20 minutes, 1 text for reading and 15 comprehension questions

Listening: 20 minutes, 1 audio recording and 15 comprehension questions

 

 

Time

Parts

Content

Model

1

20’

Grammar & Vocabulary

 

40 questions

Questions 1-10: Choose the correct options

 

This task is ________ hard for Mark.

(A)Too

(B) Enough

(C) Too much

Questions 11-20: Rewrite the verbs in correct forms and tenses

 

How long has Jane (live) here?

for 6 months

 

Questions 21-30:  select the correct possibility: word choice

Henry works as an engineer to.

 

earn

have

exist

 


a living

 

Questions 31-40: matching the questions and answers, word definitions

 

To have

To obtain

To get

To agree

To accept

To take action in order to achieve something or in order to solve a problem

To deal with

To possess

 

 

 

 

 

What keeps you warm?

Glasses

What provides you with multivitamins?

Alarm clock

What do you use to see better?

Sweater

What helps you wake up?

Cherries

 

2

20’

Reading

1 reading passage

- True- False

- Multiple Choice Questions

 

3

20’

Listening

1 recording

-True- False

- Multiple Choice Questions

 

*Lưu ý:

-         Thí sinh mang theo giấy chứng minh nhân dân khi đi thi.

-         Để đăng nhập hệ thống khảo thí, thí sinh phải có 1 trong các loại tài khoản sau: gmail, yahoo mail, facebook, langmaster.

 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

Căn cứ vào kế hoạch số 196/KH-QLDA NGÀY 31/7/2014 của Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TP.HCM về việc kiểm tra đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên của trường ĐH Sư phạm Tp.HCM,

Ban Đề án NNQG 2020 trường ĐH Sư phạm TP.HCM thông báo các thông tin chi tiết về việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh như sau:

 1. Thời gian: 9h00, ngày 15 tháng 8 năm 2014.
 2. Địa điểm: lầu 4 và 5 dãy C, trường ĐH Sư phạm TP.HCM
 3. Hình thức thi: làm bài trắc nghiệm trên máy tính.
 4. Số báo danh, phòng thi: xem trên website: http://dean2020.hcmup.edu.vn/ trước ngày thi.

Kính đề nghị các đơn vị thông báo cho các cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách đính kèm kế hoạch trên để xắp xếp thời gian tham gia.

 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM NĂM 2014

Căn cứ vào Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;

Căn cứ vào công văn số 139/CV-ĐANN ngày 20/6/2014 hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc CTMTQG GD&ĐT năm 2014;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Đề án NNQG 2020 năm 2014 của trường ĐH Sư phạm TP.HCM;

Ban Đề án NNQG 2020 trường ĐH Sư phạm TP.HCM triển khai kế hoạch “Bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM" như sau:

 • Mục tiêu:

-         Giảng viên không chuyên ngữ: đạt chuẩn B2 (bậc 4).

-         Cán bộ chuyên viên, quản lý của các phòng/ban: đạt chuẩn B1 (bậc 3).

 • Đối tượng bồi dưỡng:

-   Giảng viên các chuyên ngành Toán, Lý, Hóa, Sinh, CNTT, GDTH có kế hoạch giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh tại đơn vị chưa đạt chuẩn B2 (bậc 4);

-   Cán bộ quản lý, chuyên viên của các phòng/ban dưới 35 tuổi chưa đạt chuẩn B1 (bậc 3).

**Ghi chú: Các đối tượng được miễn bồi dưỡng:

-         Có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành tiếng Anh

-         Có bằng cử nhân trở lên của các hệ hợp tác đào tạo bằng tiếng Anh hoặc đào tạo ở các nước sử dụng tiếng Anh.

-         Có chứng nhận/ chứng chỉ quốc tế tương đương.

-         Có chứng nhận/ chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc của Việt Nam của các trung tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo  Việt Nam công nhận.

 • Thời lượng, phương thức bồi dưỡng: 400 tiết (trong đó 300 tiết học với giáo viên đứng lớp, 100 tiết tự học với phần mềm máy tính/tài khoản học online).
 • Kiểm tra, đánh giá:

-   Trong quá trình bồi dưỡng, học viên sẽ thực hiện 2 bài kiểm tra định kỳ.

-   Cuối đợt bồi dưỡng, học viên tham gia thi đánh giá năng lực tiếng Anh và được cấp chứng nhận của Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TP.HCM (nếu đạt Bậc 3 trở lên).

 • Kinh phí: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chi trả học phí và kinh phí tổ chức lớp học theo nguồn kinh phí do Dự án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 cấp.
 • Thời gian học:  từ tháng 8/2014 – 2/2015.
 • Kế hoạch và phân công thực hiện:

STT

Nội dung

Phân công thực hiện

Thời gian

I.

Rà soát

 


1

Thông báo lần 1: danh sách cán bộ, giảng viên tham gia

Ban QLĐA

30/7/2014

2

Tổ chức rà soát

Ban QLĐA, Tổ NNKC, P.KT&ĐBCL, P.QTTB

15/8/2014

3

Thông báo lần 2: kết quả rà soát, phân lớp và kế hoạch bồi dưỡng

22/8/2014

II.

Bồi dưỡng

 

8/9/2014-28/2/2015

1

Giảng viên giảng dạy

Ban QLĐA, khoa Anh, tổ tiếng Anh (khoa Nga), tổ NNKC, TTNN, chuyên gia nước ngoài

 

2

Quản lý lớp

Ban QLĐA

 

3

Phục vụ phòng học

P.QTTB

 

 

Ghi chú: Các cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách thông báo lần 1 phải tham gia rà soát năng lực tiếng Anh. Sau khi có kết quả rà soát, nếu đạt các cấp độ theo yêu cầu sẽ được miễn tập trung bồi dưỡng, nếu chưa đạt sẽ được xếp lớp và tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch.

 

Kính đề nghị các đơn vị thông báo kế hoạch này cho các cán bộ, giảng viên thuộc đối tượng bồi dưỡng nêu trên được biết để thu xếp thời gian và công việc tham gia.

 
«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»

Trang 3 trong tổng số 4


 Thống kê truy cập 

00016499

 Trung tâm vùng 

Đại học Sư phạm TP. HCM
Đại học Ngoại ngữ
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Đại học Thái Nguyên

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020