French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC
  In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng

06 Tháng Bảy 2020 - 12 Tháng Bảy 2020
Ngày Thời gian Nội dung Địa Điểm Thành phần tham dự
Thứ hai
06 Tháng Bảy
Thứ ba
07 Tháng Bảy
Thứ tư
08 Tháng Bảy
Thứ năm
09 Tháng Bảy
Thứ sáu
10 Tháng Bảy
Thứ bảy
11 Tháng Bảy
Chủ nhật
12 Tháng Bảy


Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website