280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Tin Tức - Sự Kiện

DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT, KHÓA 44 NĂM HỌC 2018 - 2019, ĐƯỢC XÉT VÀO NỘI TRÚ KÝ TÚC XÁ - (17/08/2018)

Xem danh sách tại...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN NHÓM 3 VÀ 4 NĂM THỨ NHẤT KHÓA 44 - (16/08/2018)

THÔNG BÁO KHẨN V/v thay đổi lịch sinh hoạt công dân - HSSV cho SV năm thứ nhất,  năm học 2018 – 2019   Theo Kế họach số 283/ĐHSP-CTHSSV ngày 13/8/2018 của Hiệu trưởng về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” cho sinh viên năm thứ nhất năm học 2018 - 2019, với lịch học của nhóm 3 và 4 như sau: - Nhóm 3 Sinh viên Nhóm 3 bao gồm các ngành Ngày học Sư phạm Tiếng Trung ...
 
 
          Tin Tức khoa-phòng ban   
          Thông báo chung   bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu