THÔNG BÁO DANH SÁCH TUYỂN THẲNG NĂM 2012 In
Thứ năm, 12 Tháng 7 2012 09:15

DANH SÁCH TUYỂN THẲNG NĂM 2012

Stt

Ho và tên

tên

giới

Ngày sinh

Ngành

Tên Ngành

Môn ĐG

Đ.giải

Sở GDĐT

1

Tô Mỹ

Nữ

20/11/1994

52140217

SP Ngữ Văn

Văn

3

Bạc Liêu

2

Trần Hiển

Vinh

Nam

30/06/1994

52220203

Ngôn Ngữ Pháp

Tiếng Pháp

3

Bến Tre

3

Phạm Thị Ngọc

Loan

Nữ

23/11/1993

52310401

Tâm lý học

Khiếm thị

Bình Dương

4

Phan Trần Hồng

Trâm

Nữ

14/01/1994

52220201

Ngôn ngữ Anh

Anh văn

3

Bình Phước

5

Bùi Lê Phương

Thảo

Nữ

11/05/1994

52140217

SP Ngữ Văn

Văn

3

Bình Phước

6

Võ Thị Mỹ

Dung

Nữ

01/02/1994

52140218

SP Lịch sử

Lịch sử

3

Bình Phước

7

Bùi Thị Ánh

Hồng

Nữ

22/09/1994

52140218

SP Lịch sử

Lịch sử

3

Bình Phước

8

Nguyễn Thị

Huệ

Nữ

16/09/1994

52140219

SP Địa lý

Địa lý

2

Bình Phước

9

Nguyễn Thị

Minh

Nữ

08/06/1994

52140219

SP Địa lý

Địa lý

1

Bình Phước

10

Giáp Thị Hoàng

Anh

Nữ

17/12/1992

52140203

GD Đặc biệt

Khiếm thị

Cần Thơ

11

Lê Ngọc Vĩnh

Thanh

Nam

13/12/1994

52220201

Ngôn ngữ Anh

Anh văn

2

Đắk Lắk

12

Nguyễn Thái

Tùng

Nam

28/06/1994

52140209

SP Toán

Toán học

3

Đắk Lắk

13

Nguyễn Hà

Thủy

Nữ

19/10/1994

52140231

SP tiếng Anh

Anh văn

2

Đồng Nai

14

Nguyễn Minh

Tuấn

Nam

11/10/1994

52140231

SP tiếng Anh

Anh văn

2

Đồng Nai

15

Phạm Hoàng Trúc

Quân

Nam

15/01/1994

52140231

SP tiếng Anh

Anh văn

2

Đồng Nai

16

Trần Minh

Tùng

Nam

18/12/1994

52140231

SP tiếng Anh

Anh văn

2

Đồng Nai

17

Đinh Minh

Văn

Nam

14/01/1994

52140231

SP Hóa học

Hóa học

3

Đồng Nai

18

Nguyễn Mạnh

Tới

Nam

17/12/1998

52140203

GD Đặc biệt

Khiếm thị

Đồng Nai

19

Trần Thị Cẩm

Nữ

10/04/1989

52140206

GD Thể Chất

HCB Seagam

Đồng Tháp

20

Trịnh Quốc

Anh

Nam

23/06/1994

52140209

SP Toán

Toán học

3

Gia Lai

21

Đinh Thanh

Hằng

Nữ

21/11/1994

52140231

SP tiếng Anh

Anh văn

2

Khánh Hòa

22

Vũ Lê Hải

Giang

Nam

06/10/1994

52140219

SP Địa ly

Địa lý

3

Lâm Đồng

23

Lê Thị Hạnh

Nguyên

Nữ

24/03/1994

52140217

SP Ngữ Văn

Văn

3

Lâm Đồng

24

Đỗ Uyên

Phương

Nữ

15/07/1994

52140218

SP Lịch sử

Sử

3

Lâm Đồng

25

Huỳnh Lương Phương

Thư

Nữ

01/01/1994

52104217

SP Ngữ Văn

Văn

3

Long An

26

Phan Quang Huy

Huy

Nam

07/11/1994

52140209

SP Toán

Toán học

3

Ninh Thuận

27

Mai Thanh

Ngọc

Nữ

22/11/1994

52140231

SP tiếng Anh

Anh văn

3

Quảng Bình

28

Đặng Nguyễn Duy

Nhân

Nam

1710/1994

52140209

SP Toán học

Toán

3

Quảng Nam

29

Nguyễn Công

Nguyên

Nam

10/04/1994

52140219

SP Địa lý

Địa lý

3

Quảng Ngãi

30

Hoàng Ngô Tôn

Phúc

Nữ

01/11/1990

52140203

GD Đặc biệt

Khiếm thị

Quảng Ngãi

31

Trần Thị Thúy

Hiếu

Nữ

13/07/1994

52140219

SP Địa lý

Địa lý

3

Quảng Trị

32

Lê Thị Thanh

Châu

Nữ

24/11/1994

52140233

SP Tiếng Pháp

Pháp văn

3

T.Thien Huế

33

Trương Thị Hoài

Hạnh

Nữ

14/10/1988

52140203

GD Đặc biệt

Khiếm thị

T.Thiên Huế

34

Lê Minh

Tâm

Nam

19/05/1990

52140217

SP Ngữ Văn

Khiếm thị

Tây Ninh

35

Đồng Thị

Thương

Nữ

03/10/1993

52310401

Tâm lý học

Khiếm thị

TP. HCM

36

Vi Thị

Điệp

Nữ

08/05/1993

52104217

SP Ngữ Văn

Khiếm thị

TP. HCM

37

Neáng

Mun

Nữ

08/08/1993

52140203

GD Đặc biệt

Khiếm thị

TP. HCM

38

Nguyễn Thị Thảo

Nhi

Nữ

04/04/1991

52140203

GD Đặc biệt

Khiếm thị

TP. HCM

39

Trần Thị

Kim

Nữ

28/02/1993

52140203

GD Đặc biệt

Khiếm thị

TP. HCM

40

Hồ Quang

Minh

Nam

24/11/1994

52140213

SP Sinh

Sinh học

3

TP.HCM

41

La Thúy Minh

Ngọc

Nữ

10/12/1994

52140211

SP Vât lý

Vật lý

3

TP.HCM

42

Nguyễn Đặng Viết

Anh

Nam

10/08/1994

52140211

SP Vật lý

Vật lý

3

TP.HCM

43

Văn Viết Duy

Minh

Nam

02/03/1994

52140211

SP Vật lý

Vật lý

3

TP.HCM

44

Nguyễn Minh

Tân

Nam

07/10/1994

52140231

SP tiếng Anh

Anh văn

2

TP.HCM

45

Nguyễn Thanh

Trang

Nữ

20/09/1994

52140231

SP tiếng Anh

Anh văn

3

TP.HCM

46

Nguyễn Thị Minh

Thư

Nữ

24/11/1994

52140231

SP tiếng Anh

Anh văn

3

TP.HCM

47

Vũ Thị Ngọc

Nữ

21/12/1994

52140231

SP tiếng Anh

Anh văn

2

TP.HCM

48

Trương Công Yến

Như

Nữ

07/02/1994

52140212

SP Hóa học

Hóa học

2

TP.HCM

49

Vũ Ngọc Anh

Thư

Nữ

16/04/1994

52140233

SP Tiếng Pháp

Pháp văn

3

TP.HCM

50

Vòng Chấn

Đức

Nam

09/01/1990

52140203

GD Đặc biệt

Khiếm thị

TP.HCM

51

Nguyễn Minh

Tâm

Nữ

18/12/1994

52104217

SP Ngữ Văn

Khiếm thị

TP.HCM

52

Nguyễn Hoàng

Giang

Nam

30/09/1994

52140209

SP Toán học

Khiếm thị

TP.HCM