Thông báo phúc khảo bài thi TS năm 2013 In
Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 10:52

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO BÀI THI NĂM 2013

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ chí Minh đã công bố kết quả chấm thi tuyển sinh năm 2013 trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, trang website http://tuyensinh.hcmup.edu.vn/ ). Trường sẽ nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh từ ngày 30/7/2013 đến hết ngày 20/8/2013. Công bố kết quả phúc khảo 05/09/2013.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi ( bất kỳ môn nào cũng được), đến phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm TP. HCM số 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. HCM nhận đơn và nộp lệ phí (mỗi bài phúc khảo nộp 30.000đ).