V/v Kiểm tra lịch thi học kỳ 1 năm 2012-2013 In
Thứ ba, 27 Tháng 11 2012 14:25

 

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thi học kì I năm học 2012 – 2013, ban hành theo văn bản số 355/ĐHSP-ĐT ngày 06/11/2012, đến thời điểm này, phòng Đào tạo đã hoàn tất việc xếp lịch thi các lớp học phần của các khối 1, 2, 3 (đang được đào tạo theo học chế tín chỉ). Đề nghị các khoa, tổ, bộ môn trực thuộc Trường khẩn trương thực hiện các công việc sau:

  1. Kiểm tra lịch thi học kì và đề xuất điều chỉnh (nếu có). Ý kiến đóng góp, đề xuất điều chỉnh vui lòng gửi về phòng Đào tạo trước ngày 01/12/2012.
  2. Thông báo rộng rãi cho tất cả sinh viên K36, K37, K38 và sinh viên các khóa trước đang học trả nợ trong các lớp học phần được tổ chức theo học chế tín chỉ kiểm tra lịch thi cá nhân của mình trên trang http://online.hcmup.edu.vn trong khoảng thời gian từ ngày 02/12 đến ngày 10/12/2012. Hết thời hạn này, mọi thắc mắc về lịch thi sẽ không được giải quyết và phòng Đào tạo sẽ khóa lịch thi để chuẩn bị cho các công tác tổ chức thi tiếp theo.

Thông tin liên hệ: chuyên viên Lê Bá Tuấn Anh (E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )