KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 10.2018 In
Chủ nhật, 07 Tháng 10 2018 23:56

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên Kế hoạch xét Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt tháng 10.2018

Link: https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TaVdLQWlTc0YtTmJyeC1YZWlhcERKdjFBd1Zv