THÔNG TIN THAM QUAN, HỌC TẬP TẠI ĐÀI LOAN 2018 In
Thứ bảy, 24 Tháng 11 2018 13:26

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về chuyến tham quan giao lưu, học tập tại Đại học Quốc gia Chinan - Đài Loan năm 2018

Link:

https://drive.google.com/open?id=1n07w72AvxYe6baR3Az8Kbx0jUs7nddJt