Kết quả thi tốt nghiệp ngành Tiếng Anh (hệ Vừa làm vừa học) thi ngày 30/3/2014 In
Thứ sáu, 16 Tháng 5 2014 16:02

Kết quả thi tốt nghiệp ngành Tiếng Anh tại đây

Sinh viên phúc khảo đến hết ngày 15/6/2014, tại phòng Đào tạo A107 (gặp thầy Hiến)