Danh sách xét tuyển thẳng học dự bị Đại học năm 2014 In
Thứ năm, 28 Tháng 8 2014 16:40

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM thông báo danh sách xét tuyển thẳng học dự bị Đại học 1 năm tại đây

1. Sinh viên nhập học liên hệ Phòng Đào tạo phòng A107, 280 An Dương Vương Phường 4 Quận 5 TP.HCM gặp Cô Thắng

2. Học phí: 5.000.000đ/năm

3. Kế hoạch đào tạo lớp dự bị Đại học tại đây