Phó Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kì In
Thứ năm, 05 Tháng 1 2012 15:10
 1. Thầy Trần Duy Châu
 2. Thầy Huỳnh Thế Cuộc
 3. Thầy Trần Tráng
 4. PGS.TS. Cao Minh Thì
 5. Thầy Nguyễn Quốc Bảo
 6. Thầy Nguyễn Giáo Huấn
 7. PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát
 8. TS. Nguyễn Thị Bê
 9. PGS.TS. Từ Kỳ
 10. PGS.TS. Nguyễn Trọng Khâm
 11. NGƯT. Lê Vinh Quốc
 12. PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng
 13. TS. Dương Lương Sơn
 14. TS. Huỳnh Thanh Triều
 15. TS. Bạch Văn Hợp
 16. ThS. Đặng Chính Nghĩa
 17. PGS. TS. Hoàng Văn Cẩn

CÁC CÁN BỘ TIẾP QUẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM SÀI GÒN NĂM 1975

 1. Ông Nguyễn Sinh
 2. TS. Võ Quang Phúc
 3. Thầy Trần Tráng
 4. PGS. Hoàng Chúng
 5. PGS. Hoàng Nhân

NHỮNG THÀNH VIÊN HỖ TRỢ VIỆC TIẾP QUẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NĂM 1975

 1. Thầy Trần Văn Tấn, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Sài Gòn.
 2. Hòa thượng Thích Minh Châu, nguyên Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh.
 3. Ông Hồ Hữu Nhật, Chủ tịch Hội Sinh viên Sài Gòn.
 4. Bà Cao Thị Quế Hương, sinh viên Đại học Sư phạm Sài Gòn.
 5. Bà Tôn Nữ Thị Ninh, giảng viên Đại học Sư phạm Sài Gòn.