DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2013 In
Thứ ba, 29 Tháng 1 2013 08:04

 

DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2013
Stt Mã Trường SPS Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Ghi chú
Tổng chỉ tiêu Chính quy Trong đó: 4800 * Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước
I Hệ Sư phạm 2300 * Trường tổ chức thi
1 SP Toán D140209 A, A1 170
2 SP Tin học D140210 A, A1, D1 120
3 SP Vật lý D140211 A, A1 150 * Ngày thi: Chung của Bộ
4 SP Hóa học D140212 A 150
5 SP Sinh học D140213 B 130 * Điểm xét tuyển: Theo ngành, khối (nếu thi nhiểu khối)
6 SP Ngữ văn D140217 C, D1 170
7 SP Lịch sử D140218 C 140
8 SP Địa lý D140219 A, A1,C 140
9 Giáo dục Chính trị D140205 C, D1 110 * Nhân hệ số: Các ngành ngoại ngữ, GD thể chất: Hệ số 2 môn ngoại ngữ, NK
10 GD Quốc phòng - An ninh D140208 A, A1, C, D1 150
11 SP tiếng Anh D140231 D1 150
12 SP Song ngữ Nga- Anh D140232 D1, D2 40
13 SP tiếng Pháp D140233 D1, D3 40 * Điều kiện dự thi vào các ngành Sư phạm: Không bị dị tật bẩm sinh, không nói ngọng, nói lắp; Thể hình: Nam cao 1,55m Nữ cao:1,50m
14 SP tiếng Trung Quốc D140234 D1, D4 40
15 Giáo dục Mầm Non D140201 M 170
16 Giáo dục Tiểu học D140202 A, A1, D1 170
17 Giáo dục Thể chất D140206 T 140
18 Giáo dục Đặc biệt D140203 C, D1, M 40
19 Quản lý Giáo dục D140114 A, A1, C, D1 80
II Hệ Cử nhân ngoài Sư phạm 1500 * Điều kiện dự thi ngành GD Thể chất: Nam cao 1,65 năng 50kg trở lên Nữ cao 1,50m, năng 45 kg trở lên
20 Ngôn ngữ Anh D220201 D1 150
21 Ngôn ngữ Nga -Anh D220202 D1, D2 90
22 Ngôn ngữ Pháp D220203 D1, D3 90
23 Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 D1, D4 120
24 Ngôn ngữ Nhật D220209 D1,D4,D6 150
25 Vât ký học D440102 A, A1 120 * Môn thi NK khối M: hát, lặp tiết tấu, thẩm âm, kể chuyện, dọc diễn cảm, phân tích tác phẩm
26 Công nghệ thông tin D480201 A, A1, D1 150
27 Hóa học D440112 A, B 120
28 Văn học D220320 C, D1 150
29 Việt Nam học D220113 C, D1 120
30 Quốc tế học D220212 C, D1 120 * Môn thi NK khối T: Chạy cự ly ngắn, bật xa tại chổ, bóp lực kế
31 Tâm lý học D310401 C, D1 120
III Liên thông, Văn bằng 2 1000
* Song ngữ Nga -Anh: SV được cấp bằng ĐH tiếng Nga và bằng Cao đẳng tiếng Anh
* Chỉ tiêu hệ VLVH: 3000
* Chổ ở KTX: 350

DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2013
Stt Mã Trường SPS Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Ghi chú
Tổng chỉ tiêu Chính quy Trong đó: 4800 * Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước
I Hệ Sư phạm 2300 * Trường tổ chức thi
1 SP Toán D140209 A, A1 170
2 SP Tin học D140210 A, A1, D1 120
3 SP Vật lý D140211 A, A1 150 * Ngày thi: Chung của Bộ
4 SP Hóa học D140212 A 150
5 SP Sinh học D140213 B 130 * Điểm xét tuyển: Theo ngành, khối (nếu thi nhiểu khối)
6 SP Ngữ văn D140217 C, D1 170
7 SP Lịch sử D140218 C 140
8 SP Địa lý D140219 A, A1,C 140
9 Giáo dục Chính trị D140205 C, D1 110 * Nhân hệ số: Các ngành ngoại ngữ, GD thể chất: Hệ số 2 môn ngoại ngữ, NK
10 GD Quốc phòng - An ninh D140208 A, A1, C, D1 150
11 SP tiếng Anh D140231 D1 150
12 SP Song ngữ Nga- Anh D140232 D1, D2 40
13 SP tiếng Pháp D140233 D1, D3 40 * Điều kiện dự thi vào các ngành Sư phạm: Không bị dị tật bẩm sinh, không nói ngọng, nói lắp; Thể hình: Nam cao 1,55m Nữ cao:1,50m
14 SP tiếng Trung Quốc D140234 D1, D4 40
15 Giáo dục Mầm Non D140201 M 170
16 Giáo dục Tiểu học D140202 A, A1, D1 170
17 Giáo dục Thể chất D140206 T 140
18 Giáo dục Đặc biệt D140203 C, D1, M 40
19 Quản lý Giáo dục D140114 A, A1, C, D1 80
II Hệ Cử nhân ngoài Sư phạm 1500 * Điều kiện dự thi ngành GD Thể chất: Nam cao 1,65 năng 50kg trở lên Nữ cao 1,50m, năng 45 kg trở lên
20 Ngôn ngữ Anh D220201 D1 150
21 Ngôn ngữ Nga -Anh D220202 D1, D2 90
22 Ngôn ngữ Pháp D220203 D1, D3 90
23 Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 D1, D4 120
24 Ngôn ngữ Nhật D220209 D1,D4,D6 150
25 Vât ký học D440102 A, A1 120 * Môn thi NK khối M: hát, lặp tiết tấu, thẩm âm, kể chuyện, dọc diễn cảm, phân tích tác phẩm
26 Công nghệ thông tin A480201 A, A1, D1 150
27 Hóa học D440112 A, B 120
28 Văn học D220320 C, D1 150
29 Việt Nam học D220113 C, D1 120
30 Quốc tế học D220212 C, D1 120 * Môn thi NK khối T: Chạy cự ly ngắn, bật xa tại chổ, bóp lực kế
31 Tâm lý học D310401 C, D1 120
III Liên thiông, Văn bằng 2 1000
* Song ngữ Nga -Anh: SV được cấp bằng ĐH tiếng Nga và bằng Cao đẳng tiếng Anh
* Chỉ tiêu hệ VLVH: 3000
* Chổ ở KTX: 350