Danh sách sinh viên K 38, K 39 và K 40 con thiếu hồ sơ In
Thứ sáu, 25 Tháng 5 2018 18:19

Xem danh sách tại đây

Hiện nay, Trường đã có danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6/2018. Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên thiếu hồ sơ.

Phòng CTCT và HSSV đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách bổ sung hồ sơ.

Thời gian bổ sung: từ ngày 28/5/2018 đến hết ngày 08/6/2018

Địa điểm Phòng CTCT và HSSV - Phòng A110 - bàn số 1

Quá thời hạn trên, sinh viên không bổ sung đầy đủ các giấy tờ còn thiếu, xem như không được nhận bằng.

Ngoài ra. sinh viên các lớp cần phải hoàn chỉnh điểm rèn luyện đủ 08 học kì thì mới được in bảng điểm tốt nghiệp, xét học bổng KKHT.

Nhà trường cũng lưu ý sinh viên nào chưa trả d8u3 sách cho thư viện, nợ học phí... vẫn không được nhận bằng khi chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Bắt đầu từ năm học này, sinh viên tốt nghiệp sẽ được Trường trả lại hồ sơ sinh viên (chỉ trả lại hồ sơ khi hoàn chỉnh). Thời gian trả hồ sơ sẽ được Phòng CTCT và HSSV thông báo sau.