Thông báo điểm trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV bổ sung năm 2014 In
Thứ tư, 03 Tháng 9 2014 00:00

Thông tin chi tiết tại đây

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 08/9/2014.

Lưu ý: - Chỉ nhận bản chính “Giấy chứng nhận kết quả thi” (có đóng dấu đỏ) của trường tổ chức thi.

Những thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung được rút lại hồ sơ từ ngày 25/8/2014 đến 05/9/2014 và không được hoàn lại lệ phí xét tuyển.