THÔNG BÁO CẢNH BÁO HỌC VỤ - BUỘC THÔI HỌC 2018 In
Thứ năm, 11 Tháng 10 2018 12:17

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo của phòng Công tác Chính trị và Học sinh Sinh viên về kết quả dự kiến danh sách sinh viên trong trường hợp cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 2 năm học học 2017-2018.

Link: https://drive.google.com/open?id=1AoPUHIKMrYm0CLvrHkMAmFhE7E8bqdKb