Học bổng Ngân hàng NN và FT NT năm học 2010 - 2011 In
Thứ năm, 05 Tháng 1 2012 14:42
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG AGRIBANK
Năm học 2010- 2011
( Kèm theo Quyết định số 2283/QĐ-ĐHSP ngày 12 tháng 12 năm 2011)STT HỌ TÊN MSSV ĐIỂM SỐ TÀI KHOẢN
1 Vũ Thị Lan Anh K34.102.002 7.86 1606205368926
2 Nguyễn Thị Vân Anh K34.901.007 7.7 1606205229226
3 Hấp Minh Cường K36.201.010 3.57 1606205387149
4 Nguyễn Thị Hương Duyên K33.301.204 7.77 1606205366263
5 Nguyễn Thị Thanh Hải K34.610.015 8.24 1606205188003
6 Phạm Thị Mỹ Hạnh K35.605.011 7.56 1606205309680
7 Nguyễn Thị Kim Ngân K34.754.038 7.88 6615205003236
8 Nguyễn Thị Kim Ngọc K35.904.019 7.76 1606205323520
9 Lương Thị Ngọt K34.605.029 8.08 1606205188367
10 Trần Thị Yến Nhi K34.102.040 8.12 1606205182319
11 Trần Thị Như Nhị K36.903.064 2.73 1606205482889
12 Trần Đức Quốc K35.301.037 7.73 1606205331768
13 Hoàng Thị Kim Thanh K34.601.099 7.29 1606205556385
14 Đặng Thị Thão K34.101.080 7.8 1606205506291
15 Nguyễn Thị Kim Thoa K34.609.031 7.8 1606205178777
16 Trần Văn Thương K36.603.086 3.43 1606205395494
17 Lê Thùy Trang K35.701.063 7.73 1606205305275
18 Phan Văn Trường K36.103.083 7.56 1606205417024