Tháng 01 Print
Tuesday, 01 March 2011 11:15

- Tuyên truyền về ngày truyền thống Học sinh, sinh viên (09/01)

- Trao học bổng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tài trợ

- Tuyên truyền về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02)

- Phát hành Bản tin Sư phạm số Xuân Tân Mão – 2011

- Chuẩn bị quà Tết cho đoàn viên công đoàn của Phòng