Quyết định số 59/2015/QĐ/TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. In
Thứ hai, 14 Tháng 8 2017 09:25

Quyết định số 59/2015/QĐ/TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Xem Quyết định