Trợ cấp xã hội năm 2012 diện 1 và 2 Imprimer
Mardi, 12 Juin 2012 21:46
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI
Học kỳ 1 - Năm học 2011- 2012

STT HỌ TÊN MSSV ĐIỂM MỨC TRỢ CẤP Thưởng 30% Số TK GHI CHÚ
1 Doãn Thị Út K34.601.135 6.11 600.000đ 0 1606205183068 Đã xét 2011
2 Phạm Thị Hoài Thương K34.603.091 7.50 600.000đ 360.000đ 1606205189189 Đã xét 2011
3 Lương Ngọc K34.603.103 7.55 600.000đ 360.000đ 1606205176850 Đã xét 2011
4 Đỗ Văn Sự K34.604.016 8.15 600.000đ 360.000đ 1606205361224 Đã xét 2011
5 Nguyễn Thị Thu Thủy K34.902.072 8.00 600.000đ 0 1606205183147 Đã xét 2011
6 Trần Anh Thi K34.904.016 7.88 600.000đ 360.000đ 1603205267735 Đã xét 2011
7 Trần Văn Thuần K35.603.087 7.79 840.000đ 0 1606205315710 Đã xét 2011
8 Lường Thị Duyên K35.605.006 7.08 600.000đ 360.000đ 1606205316691 Đã xét 2011
9 Trần Thị Thoa K35.605.064 7.46 600.000đ 360.000đ 1606205334483 Đã xét 2011
10 Trần Thị Thuận K36.752.015 2.46 600.000đ 0 1606205401835 Đã xét 2011
11 Nguyễn Thị Xuân Nở K36.901.064 2.66 600.000đ 360.000đ 1606205384078 Đã xét 2011
12 Cao Lê Trúc K36.901.108 2.79 600.000đ 0 1606205385960 Đã xét 2011
13 Võ Thị An K36.606.001 2.67 600.000đ 0 1606205406960 Đã xét 2011
14 Lê Trọng Tùng K34.104.103 6.41 600.000đ 0 1606205184287 Đã xét 2011
15 Thiếu Thị Niềm K37.603.070 2.58 840.000đ 360.000đ 1606205505384 Mới xét 2012
16 Sầm Thị Bích Trâm K37.602.105 3.10 840.000đ 0 1606205527312 Mới xét 2012
17 Trần Thị Trung Trinh K36.102.109 2.35 600.000đ 0 1606205390274 Mới xét 2012
18 Nguyễn Thị Hồng Nhan K36.604.026 3.17 600.000đ 360.000đ 1606205405967 Mới xét 2012
19 Hoàng Thị Mỹ Trang K37.605.095 2.73 600.000đ 360.000đ 1606205586804 Mới xét 2012