Danh sách SV tuyên dương năm học 2012 - 2013 Print
Tuesday, 19 November 2013 10:13

Danh sách này được tuyên dương vào  ngày 27/11/2013. Phòng CTCT và HSSV mời họp chuẩn bị vào trưa ngày 22.11.2013 lúc 11g tại phòng A 108.

 

MSSV

Họ

Tên

K36.101.036

Trần Khánh

Linh

K36.102.052

Trịnh Thị Hoài

Linh

K36.102.012

Nguyễn Lê

Anh

K36.201.005

Hoàng Trần Ngọc

Bích

K36.701.077

Đào Thị Minh

Thư

K36.701.022

Phạm Thị Khải

Hòan

K36.754.032

Hồ Tằng

Nhục

K36.754.035

Huỳnh Mỹ

Phượng

K36.903.003

Võ Văn

Bi

K36.903.026

Nguyễn Thị Cẩm

Hương

K36.903.108

Lưu Ngọc Thanh

Trâm

K36.903.016

Võ Thị Ngọc

Giàu

K36.903.123

Trần Thị Thanh

Tuyền

K36.903.040

Lê Văn

Lin

K36.903.109

Đặng Nguyễn Thùy

Trang

K36.903.008

Phạm

Danh

K36.904.015

Nguyễn Thị

Tấn

K37.101.099

Bùi Đức

Quang

K37.102.107

Nguyễn Lê Đức

Thịnh

K38.301.055

Nguyễn Thị Hồng

Nhung