Danh sách lớp trưởng dự họp Print
Friday, 28 February 2014 07:16

THÔNG BÁO

Ngày 24.2.2014, Phòng CTCT và HSSV đã tổ chức họp các lớp trưởng K 38 và K 39 (có danh sách đính kèm).

Phòng CTCT và HSSV đề nghị các khoa nhắc nhở các lớp trưởng không tham dự buổi họp trên, đến phòng CTCT và HSSV để nhận Sổ tay Sinh viên năm học 2013 - 2014.

Danh sách lớp trưởng dự họp