Danh sách sinh viên K 37 còn thiếu hồ sơ mới cập nhật tính đến 12/12/2014 Imprimer
Vendredi, 12 Décembre 2014 09:08

Sau khi Phòng CTCT và HSSV thông báo cho sinh viên K 37 nộp hồ sơ bổ sung để chuẩn bị xét tốt nghiệp, nhưng còn nhiều lớp vẫn chưa nộp những giấy tờ theo quy định. Phòng CTCT và HSSV đưa lại danh sách mới cập nhận để sinh viên theo dõi

Xem danh sách tại đây