Tháng 6.2012 打印
周一, 2012年 06月 11日 09:04

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng;

+ Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ);

+ Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ)

+ Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21.6)