Tháng 7.2012 打印
周一, 2012年 07月 23日 09:24

+ Tuyên tuyền về ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7)

+ Tham gia công tác tuyển sinh đại học năm 2012 theo phân công của Hội đồng tuyển sinh Trường.

+ Viên chức bộ phận đoàn TN tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2012” và chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh 2012

+Viên chức văn phòng CĐ phục vụ các hoạt động của Ban thường vụ công đoàn. Chuẩn bị tiến tới đại hội công đoàn các cấp.

+ Thông báo cho sinh viên từ K 35 đến K 37 bổ sung hồ sơ vào đầu năm học 2012 - 2013.