Danh sách SV năm 4 Khoa Địa lí nhận học bổng HK II Imprimer
Vendredi, 15 Juillet 2011 07:07
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK2
Năm 4 Khoa Địa lí (năm học 2010 - 2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1216/QĐ-ĐHSP ngày 14/7/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Cao Thị Đông Phương K33.603.064 9.59 92 360,000 1,800,000
2 Đặng Văn Tuấn K33.603.085 10 93 360,000 1,800,000
3 Trần Quốc Việt K33.603.092 9.59 93 360,000 1,800,000
4 Phạm Lan Anh K33.603.002 10 90 360,000 1,800,000
5 Ngô Thị Như Hiền K33.603.024 10 85 300,000 1,500,000
6 Phùng Thị Thương Huyền K33.603.033 10 90 360,000 1,800,000
7 Trần Thị Liên K33.603.044 9.59 95 360,000 1,800,000
8 Đoàn Thị Thanh Quyên K33.603.068 9.59 90 360,000 1,800,000
9 Bùi Huyền Trang K33.603.080 10 90 360,000 1,800,000
10 Phạm Ngọc Thùy Văn K33.603.090 10 90 360,000 1,800,000