Thông báo chụp hình làm thẻ SV Print
Sunday, 16 September 2012 05:20

THÔNG BÁO

V/v chụp hình làm thẻ sinh viên năm thứ nhất - K 38

 

Phòng CTCT và HSSV thông báo sinh viên năm thứ nhất - K 38 chụp hình làm thẻ sinh viên như sau:

 

Số TT

Ngành học

Thời gian

1

Sư phạm Vật lí

13g30 ngày 17.9

2

Giáo dục Tiểu học

15g ngày 17.9

3

Giáo dục Mầm non

13g 30 ngày 18.9

4

Giáo dục Thể chất

15g ngày 18.9

5

Sư phạm Toán

16g ngày 18.9

6

Tâm lí học

16g 30 ngày 18.9

7

Sư phạm Hóa

14g ngày 19.9

8

Cử nhân Hóa

15g 30 ngày 19.9

9

Sư phạm Văn

16g30 ngày 19.9

10

Ngôn ngữ Anh

13g30 ngày 20.9

11

Sư phạm Anh

15g ngày 20.9

12

Sư phạm Sử

16g ngày 20.9

13

Sư phạm Địa lí

16g30 ngày 20.9

 

Địa điểm : Phòng C 807 (lầu 8, dãy nhà C)

Các ngành còn lại, Phòng CTCT và HSSV sẽ thông báo sau.

Lớp trưởng lập DS lớp theo mẫu

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP……………

NGÀNH…………….   KHOA……………….

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

(lớp trưởng ghi số ĐT để liên lạc)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp trưởng thu tiền mỗi SV là 20.000 đ

Liên hệ: qua email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it hoặc điện thoại 0903847674 (gặp thầy Ba)