Quyết định và thông báo về thu học phí năm học 2011 - 2012 Print
Monday, 06 February 2012 10:02

Phòng CTCT và HSSV đề nghị Ban Cán sự lớp thông báo cho những sinh viên diện đóng học phí xem những quyết định và thông báo của Trường và đến Phòng Kế hoạch - Tài chính đóng theo thời gian quy định