Thông báo v/v nhận lại giấy tờ thất lạc 打印
周二, 2013年 06月 04日 13:29

Hiện nay, Phòng CTCT&HSSV đang giữ một số thẻ sinh viên, vậy sinh viên nào bị mất thẻ đến Phòng CTCT&HSSV (Phòng A.110) để nhận lại

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

MÃ SỐ SV

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Nhã Phương

20/03/94

38751092

 

2

Phạm Mai Trúc My

28/7/93

37105130

 

3

Phạm Thị Ngọc Lan

24/4/93

37901055

 

4

Phan Lê Kim Ngân

09/02/93

37751071

 

5

Phạm Đoàn Phương Uyên

06/7/94

38754177

 

6

Lâm Minh Thuy

16/10/90

37754091

 

7

Bùi Thị Thảo

01/3/94

38752077

 

8

Nguyễn Thị Hiếu Hạnh

08/11/92

36751028

 

9

Trần Thị Mỹ Hạnh

10/01/91

35602022

 

10

Nguyễn Thị Đào

09/10/92

38702028

 

11

Nguyễn Thị Phương Anh

10/1/93

38201006

 

12

Nguyễn Thị Dương

04/03/94

38605046

 

 

Hiện nay, Phòng cũng đang giữ một Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Địa chỉ: Thạnh Quí, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương.

Biển số: 61C1-297…..

Ai là chủ sở hữu xin liên hệ với Phòng CTCT&HSSV (A110) để nhận lại.