Học bổng của sinh viên K 36 打印
周六, 2014年 08月 02日 03:08

THÔNG BÁO

Phòng CTCT và HSSV đưa danh sách sinh viên K 36 được nhận học bổng (Danh sách đính kèm)

Mọi thắc mắc SV có thể gửi mail : 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 hoặc đến Phòng CTCT và HSSV - A 110 gặp th Hoàn

Các bạn đến VP Khoa để ghi số tài khoản, Phòng KH-TC sẽ chuyển tiền theo số tài khoản cá nhân của các bạn