Danh sách chính thức sinh viên nhận học bổng học kì 2 năm học 2013 - 2014 打印
周六, 2014年 11月 08日 06:16

Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng đến khoa báo số tài khoản để khoa chuyển về phòng Kế hoạch Tài chính cấp học bổng

1. Danh sách sinh viên K 36

2. Danh sách sinh viên K 37

3. Danh sách sinh viên K 38

4. Danh sách sinh viên K 39