Chương trình đào tạo các khoa Print
Friday, 04 April 2014 09:33

1. Khoa Toán - Tin học

2. Khoa CNTT, chương trình CNTT năm học 2014 - 2015, Chương trình SP Tin năm học 2014 - 2015

3. Khoa Vật lí

4. Khoa Hóa học

5. Khoa Sinh học

6. Khoa Ngữ văn, Chương trình Văn học năm học 2014 - 2015

7. Khoa Lịch sử

8. Khoa Địa lí

9. Khoa TL - GD

10. Khoa GDMN

11. Khoa GDTH

12. Khoa GDQP

13. Khoa GDCT

14. Khoa GDĐB

15. Khoa GDTC

16. Tiếng Anh, Chương trình NN Anh năm học 2014 - 2015

17. Khoa Tiếng Pháp

18. Khoa Tiếng Nga

19. Khoa Tiếng Trung

20. Khoa Tiếng Nhật