Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
National Foreign Languages 2020 Project
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Tin tức - Hoạt động Tham khảo
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 THÔNG BÁO LỊCH THI KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH
2 UNESCO: Education for a Digital World
3 E-Learning: coursera.org cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí
4 E-Learning: Tham khảo MOOC.CA
5 Những khái niệm cơ bản liên quan tới tài nguyên giáo dục mở
 


 Thống kê truy cập 

00017477

 Trung tâm vùng 

Đại học Sư phạm TP. HCM
Đại học Ngoại ngữ
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Đại học Thái Nguyên

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020